Bài 10 trang 111 SGK Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.4 trên 281 phiếu

Giải bài 10 trang 111 SGK Toán 7 tập 1. Trong các hình sau các tam giác nào bằng nhau(Các cạnh bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau).

Đề bài

 Trong các hình 63, 64 các tam giác nào bằng nhau (Các cạnh bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau). Kể tên các đỉnh tương ứng của các tam giác bằng nhau đó. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của các tam giác đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. 

Áp dụng định lí tổng ba góc trong một tam giác. 

Áp dụng định nghĩa hai tam giác bằng nhau. 

Lời giải chi tiết

Hình 63 ta có: 

\(\widehat{A}=\widehat{I}=80^0\),

\(\widehat{C}=\widehat{N}=30^0\)

\(\widehat{B}=\widehat{M}=180^0-(80^0+30^0)=70^0\)

\(AB=IM, AC=IN, BC=MN\).

Suy ra \(∆ABC=∆IMN\)

Hình 64 ta có:

\(\widehat {RQH} = \widehat {QRP} = {80^0}\)

Áp dụng đinh lí tổng các góc của một tam giác vào \(\Delta QHR\) ta có:

\(\eqalign{
& \widehat {QHR} + \widehat {HRQ} + \widehat {RQH} = {180^o} \cr
& \Rightarrow \widehat {HRQ} = {180^o} - \left( {\widehat {QHR} + \widehat {RQH}} \right) \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\; = {180^o} - \left( {{{40}^o} + {{80}^o}} \right) = {60^o} \cr} \)

\(\Rightarrow \widehat {HRQ} = \widehat {PQR} = {60^o}\)

Áp dụng đinh lí tổng các góc của một tam giác vào \(\Delta PQR\) ta có:

\(\eqalign{
& \widehat {PQR} + \widehat {QRP} + \widehat {RPQ} = {180^o} \cr
& \Rightarrow \widehat {RPQ} = {180^o} - \left( {\widehat {PQR} + \widehat {QRP}} \right) \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {180^o} - \left( {{{60}^o} + {{80}^o}} \right) = {40^o} \cr} \)

\( \Rightarrow \widehat {RPQ} = \widehat {QHR} = {40^o}\)

\(QH= RP, HR= PQ, QR=RQ\).

Suy ra \(∆HQR=∆PRQ\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 2. Hai tam giác bằng nhau

Bài 11 trang 112 SGK Toán 7 tập 1 Bài 11 trang 112 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 11 trang 112 SGK Toán 7 tập 1. Cho hai tam giác bằng nhau ABCvà HIK....

Xem chi tiết
Bài 12 trang 112 SGK Toán 7 tập 1 Bài 12 trang 112 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 12 trang 112 SGK Toán 7 tập 1. Cho hai tam giác bằng nhau HIK và ABC với những số đo...

Xem chi tiết
Bài 13 trang 112 SGK Toán 7 tập 1 Bài 13 trang 112 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 13 trang 112 SGK Toán 7 tập 1. Tính chu vi mỗi tam giá nói trên biết AB=4cm, BC=6cm DF= 5cm (chu vi của một tam giác là tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó)

Xem chi tiết
Bài 14 trang 112 SGK Toán 7 tập 1 Bài 14 trang 112 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 112 SGK Toán 7 tập 1. Cho hai tam giác bằng nhau: Tam giác ABC(Không có hai góc nào bằng nhau, không có hai cạnh nào bằng nhau)

Xem chi tiết
Bài 39 trang 71 SGK Toán 7 tập 1 Bài 39 trang 71 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 39 trang 71 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị của các hàm số:

Xem chi tiết
Bài 32 trang 67 SGK Toán 7 tập 1 Bài 32 trang 67 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 32 trang 67 SGK Toán 7 tập 1. a) Viết toạ độ các điểm M, N trong hình.

Xem chi tiết
Bài 44 trang 73 SGK Toán 7 tập 1 Bài 44 trang 73 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 44 trang 73 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ đồ thị của hàm số y =f(x) = -0,5x. Bằng đồ thị hãy tìm:

Xem chi tiết
Bài 42 trang 72 SGK Toán 7 tập 1 Bài 42 trang 72 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 42 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. Đường thẳng OA trong hình 26 là đồ thị của hàm số y = ax. a)Hãy xác định hệ số a.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng