Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 22 SGK Toán 6 Tập 1


Điền vào ô trống ở các trường hợp có thể xảy ra:

Đề bài

Điền vào ô trống ở các trường hợp có thể xảy ra:

Số bị chia

600

1312

15

 

Số chia

17

32

0

13

Thương

     

4

Số dư

     

15

 

(1)

(2)

(3)

(4)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép chia hai số tự nhiên rồi điền vào ô trống.

Lời giải chi tiết

Ta có kí hiệu như sau: Số bị chia là a; Số chia là b; Thương là q; Số dư là r.

- Ở cột (1) ta có \(a = 600; b = 17\)

Chia \(600\) cho \(17\) được \(q = 35 ; r = 5\)

 

- Ở cột (2) ta có \(a = 1312 ; b = 32\)

Chia \(1312\) cho \(32\) được \(q = 41 ; r = 0\)

 

- Ở cột (3) ta có \(a = 15 ; b = 0\)

Có \(b = 0\) nên phép chia a cho b không thể thực hiện được

- Ở cột (4) ta có \(b = 13 ; q = 4 ; r = 15\)

Vì số dư không thể lớn hơn số chia nên trường hợp này không xảy ra

Ta có bảng:

Số bị chia

600

1312

15

 

Số chia

17

32

0

13

Thương

35

41

 

4

Số dư

5

0

 

15

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 58 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí