Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Chứng tỏ rằng tích của hai số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 2.

Bài 2. Tìm các số tự nhiên x , y biết \(( 2x + 1 )(y - 5 ) = 12.\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Nếu một tích có 1 thừa số chia hết cho 2 thì tích đó chia hết cho 2.

Lời giải chi tiết:

Gọi \(a\) và \(a + 1\) là hai số tự nhiên liên tiếp .

+ Nếu a chia hết cho \(2\) thì \(a.(a+1)\) cũng chia hết cho 2. 

+ Nếu a không chia hết cho 2 \(\Rightarrow a = 2q + 1; q ∈\mathbb N\)

\(\Rightarrow a + 1 = 2q + 2 = 2( q +1 ) \)\(\Rightarrow a( a +1 ) = 2(2q + 1 ). (q +1 ).\)

Số này chia hết cho 2.

Vậy tích của hai số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 2.

LG bài 2

Phương pháp giải:

Tìm các tích của 2 số mà có kết quả bằng 12, từ đó ta xét trường hợp để tìm x và y.

Lời giải chi tiết:

Ta có \(12 = 1.12 = 2.6 = 3.4 ; 2x + 1\) là số lẻ.

Vậy \(2x + 1 = \{1 ; 3\}.\) 

+) Nếu \(2x + 1 = 1 ⇒x = 0\) khi đó \(y – 5 = 12 ⇒ y =17.\)

+) Nếu \(2x + 1 = 3 ⇒ x =1\) khi đó \(y – 5 = 4 ⇒ y = 9.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.