Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Chứng tỏ rằng tích của hai số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 2.

Bài 2. Tìm các số tự nhiên x , y biết \(( 2x + 1 )(y - 5 ) = 12.\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Nếu một tích có 1 thừa số chia hết cho 2 thì tích đó chia hết cho 2.

Lời giải chi tiết:

Gọi \(a\) và \(a + 1\) là hai số tự nhiên liên tiếp .

+ Nếu a chia hết cho \(2\) thì \(a.(a+1)\) cũng chia hết cho 2. 

+ Nếu a không chia hết cho 2 \(\Rightarrow a = 2q + 1; q ∈\mathbb N\)

\(\Rightarrow a + 1 = 2q + 2 = 2( q +1 ) \)\(\Rightarrow a( a +1 ) = 2(2q + 1 ). (q +1 ).\)

Số này chia hết cho 2.

Vậy tích của hai số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 2.

LG bài 2

Phương pháp giải:

Tìm các tích của 2 số mà có kết quả bằng 12, từ đó ta xét trường hợp để tìm x và y.

Lời giải chi tiết:

Ta có \(12 = 1.12 = 2.6 = 3.4 ; 2x + 1\) là số lẻ.

Vậy \(2x + 1 = \{1 ; 3\}.\) 

+) Nếu \(2x + 1 = 1 ⇒x = 0\) khi đó \(y – 5 = 12 ⇒ y =17.\)

+) Nếu \(2x + 1 = 3 ⇒ x =1\) khi đó \(y – 5 = 4 ⇒ y = 9.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6. Phép trừ và phép chia

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài