Bài 52 trang 25 SGK Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 269 phiếu

Giải bài 52 trang 25 SGK Toán 6 tập 1. Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp

Đề bài

a) Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp:

\(14 . 50\);              \(16 . 25\).

b) Tính nhẩm bằng cách nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số thích hợp:

 \(2100 : 50\);             \( 1400 : 25\).

c) Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất \((a + b) : c = a : c + b : c\) (trường hợp chia hết):

\(132 : 12\);              \( 96 : 8\).

Lời giải chi tiết

a) \(14 . 50 = (14 : 2)(50 . 2) = 7 . 100 = 700;\)

    \(16 . 25 = (16 : 4)(25 . 4) = 4 . 100 = 400.\)

b) \(2100 : 50 = (2100 . 2) : (50 . 2) \)\(\;= 4200 : 100 = 42;\)

    \(1400 : 25 = (1400 . 4) : (25 . 4) \)\(\;= 5600 : 100 = 56.\)

c) \(132 : 12 = (120 + 12) : 12 \)\(\;= 120 : 12 + 12 : 12 \)\(\;= 10 + 1 = 11;\)

(Ta phân tích:  \(132 = 120 +12\))

    \(96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 80 : 8 + 16 : 8\)\(\; = 10 + 2 = 12.\)

(Ta phân tích: \(96=80+16\)).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 6. Phép trừ và phép chia

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu