Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Chứng minh rằng \(\overline {abab} :\overline {ab}  = 101\)

Bài 2. Tìm số tự nhiên lớn nhất x sao cho \(41x ≤ 2010\)

Bài 3. Viết tập hợp các số tự nhiên sao cho \(6 - x  < 4\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

\(\begin{array}{l}
\overline {ab} = 10a + b\\
\overline {abab} = \overline {ab} .100 + \overline {ab}
\end{array}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có :  

\(\begin{array}{l}
\overline {abab} = \overline {ab} .100 + \overline {ab} \\
= \overline {ab} \left( {100 + 1} \right) = \overline {ab} .101
\end{array}\)

\(\Rightarrow \overline {abab} :\overline {ab}  = \overline {ab} .101:\overline {ab} = 101\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng: \(a=b.q+r\) với q là thương của phép chia a cho b và số dư là r \(0≤r<b\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: 2010 chia cho 41 được thương là 49 và dư 1

Nên \( 2010 = 41.49 +1 \). 

Suy ra \(x = 49\).

LG bài 3

Phương pháp giải:

Xét với các giá trị của \(x\) thỏa mãn \(6-x\ge 0\) và \(6-x<4\)

Lời giải chi tiết:

Vì \(6 - x  ≥ 0 \Rightarrow x ≤ 6\) vì \(x ∈\mathbb N\)

Ta có:

Khi \(x =6 \Rightarrow 6 – x = 0 < 4\) 

Khi \(x =5 \Rightarrow 6 – x = 6 – 5 < 4\)

Khi \(x= 4 \Rightarrow 6 – x =6 – 4 < 4\)

Khi \(x = 3 \Rightarrow 6 – x = 6 – 3 < 4.\)

Vậy tập hợp \(A = \{ 3 ;4;5 ;6 \}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.