Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tìm x biết: \(75883 - (31200 + x) = 999\)

Bài 2. Tìm tập hợp các số tự nhiên x, biết rằng khi chia x cho 5 thì được thương là 234.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l}
75883{\rm{ }} - {\rm{ }}\left( {31200{\rm{ }} + {\rm{ }}x} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}999\\
31200 + x = 75883 - 999\\
31200 + x = 74884\\
x = 74884 - 31200\\
x = 43684
\end{array}\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng: \(a=b.q+r\) với q là thương của phép chia a cho b và số dư là r \(0≤r<b\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

\(x  = 5.234 + r ; 0 ≤ r <5\)

Khi \(r = 0 ⇒ x =1170\) ;

Khi \( r = 1 ⇒ x = 1171\);

Khi \(r = 2 ⇒ x = 1172\);

Khi \(r = 3 ⇒x = 1173\);

Khi \(r = 4 ⇒ x = 1174\).

Vậy \(A = \{ 1170; 1171; 1172; 1173; 1174 \}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí