Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Chứng minh rằng \(\overline {ab}  + \overline {ba} \) chia hết cho 11. 

Bài 2. Tìm hiệu của số tự nhiên lớn nhất và nhỏ nhất có 4 chữ số 0; 1; 2; 3.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Sử dụng: \(\overline {ab}  = 10a + b\)

Lời giải chi tiết:

Ta có :  \(\overline {ab}  + \overline {ba}  = 10a + b + 10b + a \)\(\,= 11a + 11b = 11(a + b)\)

Vì 11 chia hết cho 11 nên \(11(a + b)\) chia hết cho 11

Vậy \(\overline {ab}  + \overline {ba} \) chia hết cho 11.

LG bài 2

Phương pháp giải:

Tìm số lớn nhất và nhỏ nhất có 4 chữ số được lập thành từ 4 chữ số 0; 1; 2; 3

Từ đó tính hiệu hai số tìm được.

Lời giải chi tiết:

Số lớn nhất gồm 4 chữ số 0; 1; 2; 3 là 3210.

Số nhỏ nhất gồm 4 chữ số 0; 1; 2; 3 là 1023. 

Vậy hiệu cần tìm là \(3210 - 1023 =2187\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.