Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Chứng minh rằng : Nếu  \(\overline {abc}  =11.(a +b +c)\) thì \(a =1 ;b =9 ;c =8.\)

Bài 2. Tính hiệu số tự nhiên lớn nhất và nhỏ nhất gồm ba chữ số 0; 1 ;2.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Sử dụng: \(\overline {abc}  = 100a + 10b +c \) 

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

\(\overline {abc}  = 100a + 10b +c ; \) 

\(11 .(a + b + c )\)\(\, =11a +11b +11c\)

Vậy \(100a +10b + c =11a + 11b  + 11c ;\)

Suy ra \( 89a  = 10c + b \)\(⇒ 89a  = \overline {cb} \). Vì \(\overline {cb} \) là số có hai chữ số nên \(a =1\)

 Từ đó ta có \(\overline {cb}  = 89 \). Vậy \(a = 1; b = 9 ;c = 8\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Tìm số lớn nhất và nhỏ nhất được lập thành từ 3 chữ số 0; 1; 2

Từ đó tính hiệu hai số tìm được.

Lời giải chi tiết:

Số lớn nhất có ba chữ số 0; 1; 2 là 210 ; số nhỏ nhất là 102

Vậy hiệu cần tìm là: \(210 – 102  = 108\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí