Speaking & Writing - 1a. Reading - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Speaking & Writing - 1a. Reading - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 6

Speaking & Writing

6. Read the text in Exercise 1 again and make notes under the headings: type of house – description – name – rooms and furniture. Use your notes to present Darren’s house to the class.

(Đọc lại văn bản ở bài 1 và ghi chú với các tiêu đề: kiểu nhà -  mô tả - tên – các căn phòng và nội thất. Sử dụng các ghi chú của em để trình bày với cả lớp.)

Phương pháp giải:

Hello, my name's Darren and I'm from London, England. My mum's Lyn and my dad's Peter. Paper Moon is our house.

There are all types of houses in London, but my house isn't an ordinary home - my house is a canal boat!

Canal boats are long, thin boats. Our boat is red and green, and its name is "Paper Moon". It isn't very big, but it is very cosy.

Inside, there are four rooms. There is my parents' bedroom There is also a living room, with a small sofa and a table. My bed is under the sofa. There is a bathroom with a shower and a toilet. There is also a small kitchen with a cooker.

My house is small, but it is quiet and beautiful.

It's a great place to live!

Lời giải chi tiết:

 

Type of house

(Kiểu nhà)

a canal boat

(nhà thuyền)

Description

(Mô tả)

It is red and green. It isn't very big, but it is very cosy.

(Nó màu đỏ và xanh lá. Nó không lớn lắm nhưng rất ấm cúng.)

Name

(Tên)

Paper Moon

Rooms & furniture

(Các phòng & nội thất)

- parents' bedroom

(phòng ngủ của bố mẹ)

- a living room: a small sofa and a table

(phòng khách: ghế sô pha nhỏ và cái bàn)

- a bathroom: a shower and a toilet.

(phòng tắm: vòi hoa sen và bồn cầu)

- a kitchen: a cooker

(nhà bếp: bếp điện)

Hello everyone! This is Darren’s house. It’s a canal boat. It’s red and green. It isn't very big, but it is very cosy.

Its name is Paper Moon. There are four rooms in this house. There is a parents’ bedroom. There is a living room with a small sofa and a table. There is a bathroom with a shower and a toilet. There is a kitchen with a cooker.

Tạm dịch:

Chào tất cả mọi người! Đây là nhà của Darren. Đó là một chiếc thuyền  dài và mỏng. Nó có màu đỏ và xanh lục. Nó không lớn lắm, nhưng nó rất ấm cúng.

Tên của nó là Paper Moon. Có bốn phòng trong ngôi nhà này. Có phòng ngủ của bố mẹ. Có một phòng khách với một ghế sofa nhỏ và một cái bàn. Có phòng tắm với vòi sen và nhà vệ sinh. Có nhà bếp với bếp nấu.

Bài 7

7. Write two reasons why Darren’s house is special. Which house is bigger, Darren’s or yours? Why?

(Viết hai lý do vì sao nhà của Darren’s lại đặc biệt. Nhà nào to hơn, nhà của Darren’s hay của em? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

Darren’s house is special because it’s a canal boat and there are just some basic furniture and appliances in this house. My house is much bigger because it has three floors with six rooms, a garden, a garage and a swimming pool. There are a lot of expensive furnitue and modern appliances in my house.

Tạm dịch:

Ngôi nhà của Darren đặc biệt vì nó là một con thuyền dài mỏng và chỉ có một số đồ nội thất và thiết bị cơ bản trong ngôi nhà này. Ngôi nhà của tôi lớn hơn nhiều vì nó có ba tầng với sáu phòng, một khu vườn, một nhà để xe và một hồ bơi. Có rất nhiều đồ nội thất đắt tiền và đồ gia dụng hiện đại trong nhà tôi.

Từ vựng

1. 

2. 

3.

4. 

5. 

6.

7. 

8. 

9. 

10.

11. 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí