Speaking – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

>>>> Tải về ↓

Đề bài

3. Complete the personal profiles. Choose a person and present him/her to the class.

(Hoàn thành các hồ sơ cá nhân. Chọn một người và trình bày trước lớp.)

Name: Vicky                                

Age: 11 years old

Nationality: Australian

From (city/town/village): Sydney

Country: Australia

Sports: ____________

Name: Jill                             

Age: _______ years old

Nationality: New Zealander

From (city/town/village): _______

Country: _______

Sports: ____________

Name: James                        

Age: _______  years old

Nationality: Canadian

From (city/town/village): ___________

Country: ___________

Sports: martial arts

Name: Alicia                                 

Age: 10 years old

Nationality: ___________

From (city/town/village): ___________

Country: ___________

Sports: ___________

 … is … years old. He/ She is… (nationality). He/ She is from… . He/ She can… .

Lời giải chi tiết

 

Name: Vicky                                

Age: 11 years old

Nationality: Australian

From (city/town/village): Sydney

Country: Australia

Sports: basketball

Name: Jill                             

Age: 11 years old

Nationality: New Zealander

From (city/town/village): Wellington

Country: New Zealand

Sports: tennis

Name: James                         

Age: 11  years old

Nationality: Canadian

From (city/town/village): Stittsville

Country: Canada

Sports: martial arts

Name: Alicia                                 

Age: 10 years old

Nationality: South African

From (city/town/village): Worcester

Country: South Africa

Sports: basketball

 Vicky is 11 years old. She is Australian. She is from Sydney. She can play basketball.

(Vicky 11 tuổi. Cô ấy là người Úc. Cô ấy đến từ Sydney. Cô ấy có thể chơi bóng rổ.)


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.