Speaking - 3f. Skills - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 - Right on!

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Speaking - 3f. Skills - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 - Right on!

Đề bài

Speaking

6. Which of the street foods in Exercise 1 would you like to try? Why? Tell your partner.

(Nghĩ. Món ăn đường phố nào ở bài 1 mà em muốn thử? Vì sao? Nói với bạn của em.)

I would like to try__________ because______________ .

Lời giải chi tiết

I would like to try fish and chips in the UK and hot dogs in the USA because I have never eaten them before. I think they are very tasty.

(Tôi muốn thử món cá và khoai tây chiên ở Anh và xúc xích ở Mỹ vì tôi chưa ăn chúng bao giờ. Tôi nghĩ chúng rất ngon.)

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí