Tiếng Anh 6 - Right on 1f. Skills - Unit 1: Home & Places

Speaking – 1f. Skills - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!


Đề bài

Speaking

3. Present one of the different types of British homes to the class.

(Trình bày một trong những kiểu nhà khác nhau với cả lớp.)

Detached houses are big. They're usually in the suburbs. They've got gardens and driveways. They are expensive.

(Những ngôi nhà biệt lập rất lớn. Chúng thường ở ngoại ô. Chúng có vườn và đường lái xe. Chúng đắt tiền.)

Lời giải chi tiết

Cottages are small. They’re usually in the countryside. They’ve got big gardens. They aren’t very expensive.

(Nhà tranh thì nhỏ. Chúng thường ở nông thôn. Chúng có những khu vườn lớn. Chúng không đắt lắm.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Các bài liên quan: - 1f. Skills - Unit 1: Home & Places