Soạn văn 7, ngữ văn 7 chân trời sáng tạo Bài 2: Bài học cuộc sống

Soạn bài Chân, tay, tai, mắt, miệng SGK Ngữ Văn 7 tập 1 Chân trời sáng tạo - chi tiết


Tóm tắt ngắn gọn văn bản Chân, tay, tai, mắt, miệng


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Nội dung chính

Từ câu chuyện của Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng, truyện nêu ra bài học: Trong một tập thể, mỗi thành viên không thể sống tách biệt mà phải nương tựa vào nhau, gắn bó với nhau để cùng tồn tại; do đó, phải biết hợp tác với nhau và tôn trọng công sức của nhau.


Câu 1

Câu 1 (trang 44, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Tóm tắt ngắn gọn văn bản Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản, chú ý các sự việc chính để tóm tắt

Lời giải chi tiết:

Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai so bì với lão Miệng chỉ ăn không làm nên bàn nhau không làm gì để lão Miệng không có gì ăn. Nhưng mấy ngày sau cả thảy đều mệt mỏi rã rời vì lão Miệng không ăn thì tất cả đều bị tê liệt, công việc lão Miệng là nhai thức ăn để tiếp sức lực. Nhận ra sai lầm, Chân, Tay, Tai, Mắt đến xin lỗi và cho lão Miệng ăn và trở lại khỏe mạnh. Từ đó họ sống hòa thuận với nhau

Câu 2

Câu 2 (trang 44, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Liệt kê những dấu hiệu giúp em nhận biết văn bản Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng là truyện ngụ ngôn (sử dụng bảng sau và làm vào vở):

Các yếu tố cần xem xét

Dấu hiệu nhận biết yếu tố của truyện ngụ ngôn trong Chân, tay, tai, mắt, miệng

Đề tài

 

Sự kiện, tình huống

 

Cốt truyện

 

Nhân vật

 

Không gian, thời gian

 


Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản, nhớ lại kiến thức về truyện ngụ ngôn để trả lời

Lời giải chi tiết:

Các yếu tố cần xem xét

Dấu hiệu nhận biết yếu tố của truyện ngụ ngôn trong Chân, tay, tai, mắt, miệng

Đề tài

Bài học về tinh thần đoàn kết, trách nhiệm.

Sự kiện, tình huống

Sự so bì, hơn thua của Chân, Tay, Tai, Mắt với lão Miệng.

Cốt truyện

Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai so bì với lão Miệng chỉ ăn không làm nên bàn nhau không làm gì để lão Miệng không có gì ăn

Nhân vật

Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai, lão Miệng

Không gian, thời gian

-Không gian: trên cơ thể con người.

-Thời gian: Không xác định cụ thể.

Câu 3

Câu 3 (trang 45, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Sai lầm trong cách đối xử của các nhân vật Chân, Tay, Tai, Mắt đối với lão Miệng giúp em rút ra bài học gì?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản, chú ý sai lầm của những nhân vật để rút ra bài cho bản thân

Lời giải chi tiết:

Sai lầm trong cách đối xử của các nhân vật chân, tay, tai, mắt đối với lão miệng giúp em rút ra được bài học: 

- Khi sống trong một tập thể, mỗi người phải biết nương tựa, chia sẻ, giúp đỡ nhau, không thể sống tách biệt, sống một mình được.

- Mỗi người cần có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, hợp tác, tôn trọng công sức và vai trò của từng người, không nên so bì thiệt hơn


Bình chọn:
4.6 trên 79 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí