Soạn văn 7, ngữ văn 7 chân trời sáng tạo Bài 5: Từng bước hoàn thiện bản thân

Soạn bài Thực hành tiếng Việt bài 5 SGK Ngữ Văn 7 tập 1 Chân trời sáng tạo - chi tiết


“Quy tắc”, “luật lệ” có phải là thuật ngữ không? Dựa vào đâu để khẳng định như vậy?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (trang 107, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

“Quy tắc”, “luật lệ” có phải là thuật ngữ không? Dựa vào đâu để khẳng định như vậy?

Phương pháp giải:

Tìm hiểu kiến thức khái niệm thuật ngữ để trả lời

Lời giải chi tiết:

“Quy tắc”, “luật lệ” là thuật ngữ. Vì những từ ngữ này biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ thường được dùng trong các văn bản khoa học, công nghệ

Câu 2

Câu 2 (trang 107, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Trong mục 2 của văn bản Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học, “từ khóa”, “câu chủ đề” có phải là thuật ngữ không? Vì sao?

Phương pháp giải:

Tìm hiểu kiến thức khái niệm thuật ngữ để trả lời

Lời giải chi tiết:

Trong mục 2 của văn bản Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học, “từ khóa”, “câu chủ đề” là thuật ngữ. Vì những từ ngữ này biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ thường được dùng trong các văn bản khoa học, công nghệ

Câu 3

Câu 3 (trang 107, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Điền vào bảng dưới đây một số thuật ngữ được sử dụng trong các phần 1,2 của văn bản Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học.

Phần văn bản

Thuật ngữ được sử dụng

1. Lập ra quy tắc ghi chép: chia rõ các phần

 

2. Học cách tìm nội dung chính

 


Phương pháp giải:

Đọc lại các phần 1,2 và tìm ra các thuật ngữ được nhắc tới

Lời giải chi tiết:

Phần văn bản

Thuật ngữ được sử dụng

1. Lập ra quy tắc ghi chép: chia rõ các phần

từ khóa, trọng tâm, kí hiệu

2. Học cách tìm nội dung chính

dưỡng chất, từ khóa, câu chủ đề, trọng tâm, sơ đồ

Câu 4

Câu 4 (trang 108, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Điền vào bảng dưới đây một số thuật ngữ được sử dụng trong các phần của văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn:

Phần văn bản

Thuật ngữ được sử dụng

1.

Ví dụ: tốc độ đọc…

2.

3.

4.

5.

6.

Dựa vào đâu để em nhận biết các từ ngữ được liệt kê trong bảng trên là các thuật ngữ?

Phương pháp giải:

Đọc lại văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn để phát hiện các thuật ngữ được sử dụng

Lời giải chi tiết:

Phần văn bản

Thuật ngữ được sử dụng

1.

Ví dụ: tốc độ đọc…

2.

từ khóa

3.

tốc độ đọc

4.

tốc độ đọc

5.

kĩ năng

6.

 ...

Câu 5

Câu 5 (trang 108, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Vận dụng kiến thức đã học từ các môn học Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí, Toán học, Khoa học tự nhiên,... để tìm thuật ngữ và ngành khoa học thích hợp, sau đó hoàn chỉnh bảng tổng hợp dưới đây:

Thuật ngữ

Giải thích

Ngành khoa học

muối

là một hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kể với một hay nhiều gốc a-xít

Khoa học Tự nhiên

 

là tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác

 
 

là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái

 
 

là thiên thể có thể tự phát ra ánh sáng

 
 

là lực hút của Trái Đất

 
 

là góc có số đo bằng 90*

 
 

là đường nối liền các điểm có cùng độ cao trên lược đồ địa hình

 
 

là thể loại văn học viết cho thiếu nhi, nhân vật chính thường là loài vật hoặc đồ vật được nhân hóa

 
 

là một thời kì tiền sử kéo dài mà trong giai đoạn này đá đã được sử dụng rộng rãi để tạo ra các công cụ có cạnh sắc, đầu nhọn

 

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về các môn học để điền vào bảng cho phù hợp

Lời giải chi tiết:

Thuật ngữ

Giải thích

Ngành khoa học

muối

là một hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kể với một hay nhiều gốc a-xít

Khoa học Tự  nhiên

lực

là tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác

Khoa học Tự nhiên

tính từ

là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái

Ngữ văn

sao

là thiên thể có thể tự phát ra ánh sáng

Địa lí

trọng lực

là lực hút của Trái Đất

Khoa học Tự nhiên

góc vuông

là góc có số đo bằng 90*

Toán học

Đường đồng mức

là đường nối liền các điểm có cùng độ cao trên lược đồ địa hình

Địa lí

Truyện đồng thoại

là thể loại văn học viết cho thiếu nhi, nhân vật chính thường là loài vật hoặc đồ vật được nhân hóa

Ngữ văn

Thời kì đồ đá

là một thời kì tiền sử kéo dài mà trong giai đoạn này đá đã được sử dụng rộng rãi để tạo ra các công cụ có cạnh sắc, đầu nhọn

Lịch sử

Câu 6

Câu 6 (trang 109, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Chỉ ra một số phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? và Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học.

Phương pháp giải:

- Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ bao gồm giọng nói (ngữ điệu, chất giọng, độ cao...) vàhình ảnh (nét mặt, dáng vẻ, trang phục, di chuyển, hành vi, cử chỉ...) được sử dụng trong quá trình giao tiếp

- Em hãy đọc kĩ 2 văn bản để xác định một số phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng

Lời giải chi tiết:

Hai văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? và Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học đãsử dụng phương tiện phi ngôn ngữ là hình ảnh minh họa.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu