Reading - 3. Progress Check - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 - Right on!

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Reading - 3. Progress Check - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 - Right on!

Đề bài

Reading

5. Read the text and answer the questions below in your notebook.

(Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi bên dưới vào vở bài tập của em.)

Lunchtime in the UK

My name's Tony and I'm 15 years old. I live in London. In my country, students usually bring a packed lunch to school or have a school dinner. Parents make packed lunches at home. They are usually a sandwich and some fruits. School dinners are hot meals the school makes. We call them 'dinner’ even though lunchtime is in the middle of the day. They usually cost €2 a day.

School dinners are very healthy in the UK. Children get fruit and vegetables in every meal, rice or potatoes or pasta and chicken or fish.

1. Where is Tony from?

2. What is a packed lunch?

3. What is a school dinner?

4. How much does a school dinner cost?

5. What food is usually in a school dinner?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tạm dịch:

Giờ ăn trưa ở Vương quốc Anh

Tên tôi là Tony và tôi 15 tuổi. Tôi sống ở London. Ở nước tôi, học sinh thường mang một bữa trưa đóng hộp đến trường hoặc ăn trưa ở trường. Cha mẹ làm bữa trưa đóng hộp ở nhà. Chúng thường là một chiếc bánh mì sandwich và một số loại trái cây. Bữa trưa ở trường là bữa ăn nóng do trường làm. Chúng tôi gọi chúng là dinner' mặc dù giờ ăn trưa là giữa ngày. Chúng thường có giá € 2 một ngày.

Bữa tối ở trường rất lành mạnh ở Anh. Trẻ em được ăn trái cây và rau trong mỗi bữa ăn, cơm hoặc khoai tây hoặc mì ống và thịt gà hoặc cá.

1. Tony từ đâu đến?

2. Bữa trưa đóng hộp là gì?

3. Bữa ăn ở trường là gì?

4. Bữa tối ở trường tốn bao nhiêu tiền?

5. Thức ăn nào thường có trong bữa ăn ở trường?

Lời giải chi tiết

1. Tony is from London.

(Tony đến từ London.)

2. A packed lunch is usually a sandwich and some fruits.

(Bữa trưa đóng hộp thường là bánh mì sandwich và một số loại trái cây.)

3. A school dinners is a hot meal the school makes.

(Bữa ăn ở trường là một bữa ăn nóng do trường làm.)

4. It usually costs €2 a day.

(Nó thường có giá € 2 một ngày.)

5. In the school dinner there are fruit and vegetables, rice or potatoes or pasta and chicken or fish.

(Trong bữa tối ở trường có trái cây và rau, cơm hoặc khoai tây hoặc mì ống và thịt gà hoặc cá.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí