Reading – 2. Progress Check - Unit 2: Every day - Tiếng Anh 6 – Right on!

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Reading – 2. Progress Check - Unit 2: Every day - Tiếng Anh 6 – Right on!

Đề bài

Reading

8. Read the text and complete the sentences.

(Đọc văn bản và hoàn thành các câu.)

School life in Vietnam

The school year in Vietnam begins in September and ends in May. Most schools in Vietnam require uniform. Primary school lasts for five years (between first and fifth grade), and students finish it at the age of eleven.

At the end of primary school, students go to secondary school. Secondary school lasts four years (sixth to ninth grade) and students finish it at the age of fifteen. After students complete four years of secondary school, they go to high school for three years (at the age of sixteen to eighteen.)

After high school students can either choose to go to professional training schools (vocational schools) or colleges or universities.

1. The school year in Vietnam starts ___________.  

2. Primary school lasts ___________.

3. A 7-year-old Vietnamese child goes to ___________.

4. Secondary school lasts ___________.

5. High school is for students aged ___________.

6. Students can choose  to do professional training after they finish_____________ .

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tạm dịch bài đọc:

Đời sống học đường ở Việt Nam

Năm học ở Việt Nam bắt đầu vào tháng Chín và kết thúc vào tháng Năm. Hầu hết các trường học ở Việt Nam đều yêu cầu đồng phục. Trường tiểu học kéo dài 5 năm (từ lớp 1 đến lớp 5), và học sinh hoàn thành chương trình này ở tuổi 11.

Cuối cấp tiểu học, học sinh lên trung học cơ sở. Trung học cơ sở kéo dài 4 năm (lớp 6 đến lớp 9) và học sinh hoàn thành nó khi 15 tuổi. Sau khi học sinh hoàn thành 4 năm trung học, học sinh sẽ đi học trung học 3 năm (ở tuổi 16 đến 18.)

Học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông có thể chọn học tại các trường đào tạo chuyên nghiệp (trường dạy nghề) hoặc cao đẳng, đại học.

Lời giải chi tiết

1. The school year in Vietnam starts in September.

(Năm học ở Việt Nam bắt đầu vào tháng Chín.)

2. Primary school lasts for five years.

(Trường tiểu học kéo dài khoảng 5 năm.)

3. A 7-year-old Vietnamese child goes to primary school.

(Một đứa trẻ Việt Nam 7 tuổi đi học tiểu học.)

4. Secondary school lasts four years.

(Trung học cơ sở kéo dài 4 năm.)

5. High school is for students aged sixteen to eighteen.

(Trung học phổ thông dành cho học sinh từ 16 đến 18 tuổi.)

6. Students can choose  to do professional training after they finish high school.

(Học sinh có thể chọn đào tạo chuyên môn sau khi học xong trung học.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.