Rắc ít vụn giấy lên mặt trống. Gõ trống và quan sát. Mặt trống có rung động không?

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Rắc ít vụn giấy lên mặt trống. Gõ trống và quan sát. Mặt trống có rung động không?

Rắc ít vụn giấy lên mặt trống. Gõ trống và quan sát. Mặt trống có rung động không?

Trả lời:

+Khi rắc giấy vụn lên mặt trống mà không gõ thì mặt trống không rung, các mẩu giấy không chuyển động.

 +Khi rắc giấy vụn lên mặt trống và gõ lên mặt trống, ta thấy mặt trống rung lên, các mẩu giấy chuyển động nảy lên và rơi xuống vị trí khác và trống kêu

Các bài liên quan: - Bài 41: Âm thanh