Bạn có thấy gì khác khi gõ mặt trống mạnh hơn?

Bình chọn:
3.5 trên 13 phiếu

Bạn có thấy gì khác khi gõ mặt trống mạnh hơn?

Bạn có thấy gì khác khi gõ mặt trống mạnh hơn?

Trả lời:

Khi gõ mạnh hơn thì các mẩu giấy chuyển động mạnh hơn, trống kêu to hơn. 

Các bài liên quan: - Bài 41: Âm thanh