Bạn có thấy gì khác khi đặt tay lên mặt trống khi gõ?

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Bạn có thấy gì khác khi đặt tay lên mặt trống khi gõ?

Bạn có thấy gì khác khi đặt tay lên mặt trống khi gõ?

Trả lời:

Khi đặt tay lên mặt trống đang rung thì mặt trống không rung và trống không kêu .

Các bài liên quan: - Bài 41: Âm thanh