Đặt tay vào cổ như hình 4, khi nói bạn có cảm giác gì?

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Đặt tay vào cổ như hình 4, khi nói bạn có cảm giác gì?

Đặt tay vào cổ như hình 4, khi nói bạn có cảm giác gì?

Trả lời:

Khi nói, em thấy dây thanh quản ở cổ rung lên.

Các bài liên quan: - Bài 41: Âm thanh