Quan niệm về người công dân tốt, người lao động tốt

Bình chọn:
4.8 trên 96 phiếu
  • Người công dân tốt và tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt

    Người công dân tốt và tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt

    Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Người công dân tốt là người thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân do Hiến pháp và pháp luật quy định.

  • Người lao động tốt

    Người lao động tốt

    Về độ tuổi lao động, Bộ luật Lao động hiện hành quy định đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ. Luật Lao động quy định: lao động chưa thành niên là người lao động đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuôi; người lao động cao tuổi là người lao động nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi.