Người lao động tốt

Bình chọn:
4.1 trên 19 phiếu

Về độ tuổi lao động, Bộ luật Lao động hiện hành quy định đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ. Luật Lao động quy định: lao động chưa thành niên là người lao động đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuôi; người lao động cao tuổi là người lao động nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi.

a) Là người công dân tốt đang ở độ tuổi lao động

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội.

Về độ tuổi lao động, Bộ luật Lao động hiện hành quy định đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ. Luật Lao động quy định: lao động chưa thành niên là người lao động đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuôi; người lao động cao tuổi là người lao động nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi.

b)  Lao động có kỷ luật, kỹ thuật, có năng suất, chất tượng, hiệu quả cao

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh thể hiện trong nội quy lao động.

Việc chấp hành tốt kỷ luật lao động là yêu cầu cơ bản, đầu tiên, là bản chất của người lao động thời đại mới. Người lao động vô kỷ luật sẽ ảnh hưởng đến người khác, đến tập thể và xã hội; ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoặc gây ra những thiệt hại về vật chất, tài sản...

Lao động có kỷ luật thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy lao động, chủ yếu là tuân theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi, trật tự, an toàn, vệ sinh lao động ở nơi làm việc, bảo vệ tài sản và bí mật công nghệ, kinh doanh...

Người lao động phải nắm được các thao tác và sử dụng thành thạo các phương tiện, máy móc theo đúng kỹ thuật, phục vụ cho lợi ích của con người và xã hội.

 Người lao động kỹ thuật tốt sẽ tiết kiệm công sức, thì giờ, kinh phí, tạo ra sản phẩm có chất lượng, tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm; từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm trên thị trường.

Lao động có kỹ thuật là tiêu chí đánh giá trình độ tay nghề, là nhân tố quyết định nâng cao thu nhập cho người lao động, tạo ra nhiều của cải có chất lượng cho xã hội.

Do đó, lao động có kỹ thuật là một trong những yêu cầu không thể thiếu đối với người lao động.

Các phẩm chất nói trên của người lao động có quan hệ chặt chẽ với nhau và người lao động tốt phải là người lao động hội tụ được đầy đủ các phẩm chất đó.

Người công dân tốt và tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt Người công dân tốt và tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt

Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Người công dân tốt là người thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân do Hiến pháp và pháp luật quy định.

Xem chi tiết
Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đạo đức là một dạng ý thức xã hội, bao gồm những nguyên tắc, chuẩn mực, định hướng giá trị được xã hội thừa nhận, có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi của con người trong quan hệ xã hội.

Xem chi tiết
Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội, kiên trì chủ nghĩa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì mục tiêu xây dựng xã hội Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Xem chi tiết
Hoàn cảnh lịch sử cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX Hoàn cảnh lịch sử cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền. Các đế quốc đua nhau xâm lược các nước châu Á, châu Phi và Mỹ la tinh. Sự xâm lược và bóc lột thực dân làm cho nhân dân các thuộc địa rất khổ cực. Mâu thuẫn giữa các đế quốc với các dân tộc thuộc địa và mâu thuẫn giữa các đế quốc với nhau rất gay gắt.

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay