Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh

Bình chọn:
4.6 trên 43 phiếu
  • Giá trị thực tiễn

    Giá trị thực tiễn

    Từ những năm 20 của thế kỷ XX cho đến nay, tư tưởng Hồ Chí Minh đã thực sự soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi. Có được điều đó là do tư tưởng của Người, bao gồm hệ thống những quan điểm đúng đắn về chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam, phản ánh đúng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, nhiệt thành của toàn thể dân tộc.

Bài viết được xem nhiều nhất