Một số lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh

Bình chọn:
4.7 trên 58 phiếu
  • Lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh

    Lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh

    Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân

Bài viết được xem nhiều nhất