Project Time 1 – Right on! 1 - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Project Time 1 – Right on! 1 - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Project Time 1

1. Look at Hugo’s dream house. Where is it? How many floors has it got? Is it big?

(Nhìn xem ngôi nhà của Hugo. Nó ở đâu? Có bao nhiêu tầng? Nó có to lớn không?)

Lời giải chi tiết:

Hugo’s house is on a tree. It has got one floor. No, it isn’t big. It’s small.

(Nhà của Hugo ở trên cây. Nó có 1 tầng. Nó không to. Nó nhỏ.)

Bài 2

2. Think. What is your dream house like? Complete the table below, then draw a picture of it. How similar is it to Hugo’s?

(Suy nghĩ. Ngôi nhà mơ ước của em trông như thế nào? Hoàn thành bảng bên dưới, sau đó vẽ một bức tranh về nó. Nó giống với nhà của Hugo như thế nào?)

Where it is

Size

Outside

Inside

Furniture in each room

- countryside

- town

- suburbs

- city centre

- small

- big

- huge

- balcony

- garden

- garage

- driveway

- kitchen

- living room

- bathroom

- bedroom

- cupboard, table, chair

- sofa, armchair, coffee table

- toilet, sink, bath

- bed, desk, chair, wardrobe

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Nó ở đâu

Kích thước

Bên ngoài

Bên trong

Nội thất trong mỗi phòng

- nông thôn

- thị trấn

- ngoại ô

- trung tâm thành phố

- nhỏ

- to

- khổng lồ

- ban công

- vườn

- nhà để xe

- làn đường xe chạy

- nhà bếp

- phòng khách

- phòng tắm

- phòng ngủ

- tủ chén, bàn, ghế

- ghế sô pha, ghế bành, bàn uống nước

- bồn cầu, bồn rửa, bồn tắm

- giường, bàn học, ghế, tủ quần áo

Lời giải chi tiết:

 

Where it is

Size

Outside

Inside

Furniture in each room

- suburbs

- big

- balcony

- garden

- garage

- kitchen

- living room

- bathroom

- bedroom

- cupboard, table, chair

- sofa, armchair, coffee table

- toilet, sink, bath

- bed, desk, chair, wardrobe

My dream house is completely different from Hugo’s.

(Ngôi nhà mơ ước của tôi hoàn toàn khác so với nhà của Hugo.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí