Tiếng Anh 6 - Right on Numbers 1-100 & a/an-the - Unit: Hello!

Numbers 1-20 – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!


Đề bài

Numbers 1 – 20

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


1 – one

2 – two

3 – three

4 – four

5 – five

6 – six

7 – seven

8 – eight

9 – nine

10 – ten

11 – eleven

12 – twelve

13 – thirteen

14 – fourteen

15 – fifteen

16 – sixteen

17 – seventeen

18 – eighteen

19 – nineteen

20 – twenty

Loigiaihay.com

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Các bài liên quan: - Numbers 1-100 & a/an-the - Unit: Hello!