Nhúng miếng bọt biển khô xuống nước, bạn nhìn thấy gì nổi lên mặt nước?

Bình chọn:
3.2 trên 18 phiếu

Nhúng miếng bọt biển khô xuống nước, bạn nhìn thấy gì nổi lên mặt nước?

Nhúng miếng bọt biển khô xuống nước, bạn nhìn thấy gì nổi lên mặt nước? Những lỗ nhỏ li ti trong miếng bọt biển khô đó chứa gì?

Trả lời:

Nhúng miếng bọt biển khô xuống nước ta thấy nổi lên trên mặt nước những bong bóng nước rất nhỏ chui ra từ khe nhỏ trong miếng bọt biển

Những lỗ nhỏ li ti trong miếng bọt biển khô đó chứa không khí.

Các bài liên quan: - Bài 30: Làm thế nào để biết có không khí?