Dùng một túi ni lông to, mở rộng miệng túi và thử làm như các bạn trong hình 1

Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Dùng một túi ni lông to, mở rộng miệng túi và thử làm như các bạn trong hình 1

Dùng một túi ni lông to, mở rộng miệng túi và thử làm như các bạn trong hình 1. Sau đó buộc túm miệng túi lại.

- Cái gì đã làm cho túi ni lông căng phồng?

- Điều đó chứng tỏ xung quanh chúng ta có gì?

Trả lời:

+ Những túi ni lông phồng lên như đựng gì bên trong.

+  Không khí tràn vào miệng túi và khi ta buộc lại nó phồng lên.

+ Điều đó chứng tỏ xung quanh ta có không khí.

Các bài liên quan: - Bài 30: Làm thế nào để biết có không khí?