Lý thuyết tác hại của sâu, bệnh đối với cây trồng - Công nghệ 10


Tác hại của sâu, bệnh đối với cây trồng Ý nghĩa của việc phòng chống sâu, bệnh

BÀI 12: TÁC HẠI CỦA SÂU, BỆNH ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

1. TÁC HẠI CỦA SÂU, BỆNH ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

Sâu, bệnh có ảnh hưởng xấu đến đời sống cây trồng. 

Khi bị sâu, bệnh phá hại

- Cây trồng sinh trưởng và phát triển kém, dẫn đến giảm năng suất 

- Chất lượng và thẩm mĩ nông sản 

- Thậm chí không cho thu hoạch.

- Làm giảm giá trị dinh dưỡng trong sản phẩm, làm giảm tỉ lệ nảy mầm và sức sống của hạt giống, để lại độc tổ trong nông sản, gây độc cho người sử dụng. 

- Sâu, bệnh hại cũng làm giảm độ đồng đều của nông sản, ảnh hưởng đến hình thái của nông sản.

Một số dấu hiệu khi cây trồng bị sâu, bệnh phá hại: 

- Lá, quả bị đốm đen, nâu, cảnh bị gãy, lá bị úa vàng, 

- Bị thủng, sần sùi; quả bị chảy nhựa, cây, củ bị thối; thân, 

- Cảnh bị sẵn sùi, rễ bị thổi, bị sẵn sùi,...