Lý thuyết lập kế hoạch và tính toán chi phí trồng trọt - Công nghệ 10


Lập kế hoạch trồng trọt

BÀI 19: LẬP KẾ HOẠCH VÀ TÍNH TOÁN CHI PHÍ TRỒNG TRỌT

1. LẬP KẾ HOẠCH TRỒNG TRỌT

Kế hoạch trồng trọt cho một loại cây trồng bao gồm các thông tin:

- Địa điểm và diện tích gieo trồng; sơ đồ khu vực trồng.

- Thời gian gieo, trồng và dự kiến thu hoạch.

- Giống và vật tư trồng trọt:

+ Giống: tên giống, lượng giống.

+ Phân bón: loại phân, lượng phân

+ Thuốc bảo vệ thực vật: loại thuốc, lượng thuốc.

+ Các vật liệu khác tuỳ thuộc từng loại cây trồng và điều kiện canh tác cụ thể.

- Thiết bị và dụng cụ trồng trọt:

+ Máy làm đất: loại máy, số lượng, công suất. 

+ Máy bơm và đường ống tưới: công suất máy bơm; loại, số lượng và kích thước đường ống.

+ Số lượng các loại dụng cụ: cuốc, cào, dầm, bình phun phân bón, bình phun thuốc trừ sâu, dao cắt cành, kéo tỉa cây, rổ, bao bì chứa sản phẩm thu hoạch,...

- Số lượng nhân công. 6 Quy trình kỹ thuật trồng trọt: quy trình làm đất, lên luống, bón lót, trồng cây, chăm sóc, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch.

- Kinh phí đầu tư: dự kiến chi phí sản xuất, tính giá thành, giá bán; nguồn vốn.

- Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm: địa điểm, hình thức, lượng tiêu thụ, khách hàng.

2. TÍNH TOÁN CHI PHÍ TRỒNG TRỌT 

Tổng chi phí cho trồng trọt = chi phí nguyên vật liệu, dụng cụ + công lao động + chi phí khác.

Tổng thu trên 1 ha =sản lượng (tấn) × giá bán (đồng/tấn) Lợi nhuận =Tổng thu – Tổng chi

Ví dụ: Hãy tính toán chi phí để trồng 1 ha lúa theo mẫu Bảng 19.1.

Tổng chi phí cho trồng lúa = 49 669 000 đồng Tổng thu trên 1 hạ = 7,0 tấn × 9 000 000 đồng tấn = 63 000 000 đồng Lợi nhuận = 63 000 000 – 49 669 000 = 13 331 000 đồngBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí