Lý thuyết công nghệ trồng cây không dùng đất - Công nghệ 10


Khái niệm về trồng cây không dùng đất

BÀI 21: CÔNG NGHỆ TRỒNG CÂY KHÔNG DÙNG ĐẤT

1. KHÁI NIỆM VỀ TRONG CÂY KHÔNG DÙNG ĐẤT

Trồng cây không dùng đất là biện pháp canh tác trong dung dịch dinh dưỡng hoặc trên giả thể không có nguồn gốc đất tự nhiên.

Ưu điểm:

- Dễ tăng mật độ trồng, giảm sử dụng thuốc trừ sâu, bệnh và cỏ; kiểm soát được môi trường rễ, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, nồng độ khí, giúp cây sinh trưởng tốt, cho năng suất cao, chất lượng tốt và an toàn với con người, thân thiện với môi trường. 

- Đồng thời, biện pháp canh tác này ở thể tái sử dụng nguồn nước và dinh dưỡng, giảm các chi phí (làm đất, trồng, khử trùng đất, tưới nước, công lao động.... ), tận dụng được diện tích ở nhà phố (ban công, sân thượng....) để trồng cây. 

- Vùng đất nghèo dinh dưỡng, đất xấu nhưng khí hậu thuận lợi có thể ứng dụng công nghệ trồng cây không dùng đất để tăng hiệu quả kinh tế.

Công nghệ trồng cây không dùng đất có chi phí đầu tư lớn, yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao nhưng nguồn vật liệu, thiết bị, máy móc phục vụ trồng trọt còn hạn chế. 

Khi bị bệnh hại có thể lây lan nhanh nên hệ thống cần được kiểm tra và theo dõi thường xuyên. Nếu hệ thống bị trục trặc sẽ ảnh hưởng xấu đến cây trồng.

2. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA TRỌNG CÂY KHÔNG DÙNG ĐẤT 

2.1. Giá thể

Giá thể trồng cây không dùng đất là vật liệu giúp bộ rễ cây phát triển thuận lợi. 

Giá thể là một hay hỗn hợp nhiều vật liệu tạo độ thông thoáng và giữ được nước tốt tuy theo yêu của cầu phương pháp trồng cây không dùng đất (Hình 21.3). 

Xơ dừa, len đã có khả năng giữ nước tốt nên được dùng trong hệ thống trồng cây trên giá thể tưới nhỏ giọt, khi cạnh, mút xốp, trấu hun dùng trong hệ thống màng mỏng dinh dưỡng...