Bài 20. Giới thiệu về trồng trọt công nghệ cao trang 109, 110, 111 SGK Công nghệ 10 Cánh diều


Quan sát Hình 20.1, cho biết công nghệ cao nào được ứng dụng trong trồng trọt? Quan sát Hình 20.2 và chỉ ra ưu điểm của trồng trọt công nghệ cao so với trồng trọt truyền thống được thể hiện trong hình.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 109

Mở đầu

Quan sát Hình 20.1, cho biết công nghệ cao nào được ứng dụng trong trồng trọt?

Phương pháp giải:

Kết hợp sách giáo khoa trang 109 và hình vẽ để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết: 

- Hình A: Công nghệ phun sương

- Hình B: Công nghệ thủy canh

- Hình C: Công nghệ tưới phun mưa

- Hình D: Công nghệ rô bốt, tự động hóa

Luyện tập

Quan sát Hình 20.2 và chỉ ra ưu điểm của trồng trọt công nghệ cao so với trồng trọt truyền thống được thể hiện trong hình.

Phương pháp giải:

Kết hợp sách giáo khoa trang 109 và hình vẽ để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết: 

Ưu điểm của trồng trọt công nghệ cao so với trồng trọt truyền thống được thể hiện trong hình:

- Tiết kiệm chi phí, giảm thiểu sức lao động.

- Tăng năng suất, hạ giá thành và nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường.

- Khắc phục được tính mùa vụ, giảm sự lệ thuộc vào thời tiết, khí hậu, đáp ứng nhu cầu thị trường về chất lượng nông sản.

Câu hỏi tr 110

Hình thành kiến thức

Em hãy nêu đặc điểm của trồng trọt công nghệ cao.

Phương pháp giải:

Kết hợp sách giáo khoa trang 110 để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết: 

Đặc điểm của trồng trọt công nghệ cao:

- Trồng trọt công nghệ cao là trồng trọt được ứng dụng kết hợp thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại, nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm trồng trọt, thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững.

- Một số công nghệ cao được ứng dụng nhiều trong trồng trọt như cơ giới hoá, tự động hoá, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học, công nghệ nhà kính trong trồng trọt, công nghệ lót, các quy trình canh tác tiên tiến cho hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị sản xuất,...

Luyện tập

Em hãy so sánh trồng trọt công nghệ cao và trồng trọt truyền thống theo mẫu Bảng 20.1

Phương pháp giải:

Kết hợp sách giáo khoa trang 110 và hình vẽ để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết: 

TT

Chỉ tiêu so sánh

Trồng trọt công nghệ cao

Trồng trọt truyền thống

1

Nhân công

Cao

Thấp

2

Trình độ kỹ thuật

Cao

Thấp

3

Năng suất

Cao

Thấp

4

Chất lượng sản phẩm

Tốt

Bình dân

5

Cơ giới hóa

Áp dụng

Không áp dụng

6

Tự động hóa

Áp dụng

Không áp dụng

7

Công nghệ thông tin

Cao

Thấp

8

Hiệu quả kinh tế

vượt trội và bền vững

không ổn định

9

Đầu tư

Cao

Thấp

Luyện tập

Quan sát Hình 20.3 và cho biết trồng xà lách sử dụng ánh sáng LED đơn sắc rút ngắn thời gian được bao nhiêu ngày so với ánh sáng tự nhiên? Vì sao?

Phương pháp giải:

Kết hợp sách giáo khoa trang 110 và hình vẽ để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết: 

Từ hình, ta thấy trồng xà lách sử dụng ánh sáng LED đơn sắc rút ngắn thời gian được 10 ngày so với ánh sáng tự nhiên. Vì chu kỳ sinh trưởng của xà lách phụ thuộc vào chất lượng ánh sáng, cường độ ánh sáng và thời gian của ánh sáng;ánh sáng tự nhiên không thể kiểm soát nên sự tăng trưởng không được tận dụng hoàn toàn. Sử dụng đèn led trồng cây, các điều kiện sinh trưởng có thể điều khiển được, hoàn toàn kích hoạt các tế bào phát triển và điều chỉnh chu kỳ ánh sáng cây thông qua đèn LED.

Câu hỏi tr 111

Hình thành kiến thức

Quan sát Hình 20.4, cho biết loại cây trồng nào khác có thể trồng và áp dụng công nghệ tương tự như cây cà chua?

Phương pháp giải:

Kết hợp sách giáo khoa trang 111 và hình vẽ để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết: 

Loại cây trồng nào khác có thể trồng và áp dụng công nghệ tương tự như cây cà chua: dưa lưới; dưa chuột; ..

Luyện tập

Em hãy nêu các công nghệ cao được áp dụng trong các Hình 20.3 - 20.5

Phương pháp giải:

Kết hợp sách giáo khoa trang 111 và hình vẽ để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết: 

Các công nghệ cao được áp dụng trong các Hình 20.3 - 20.5:

- Hình 20.3: Công nghệ ứng dụng chiếu sáng LED.

- Hình 20.4: Công nghệ cảm biến, tự động hóa.

- Hình 20.5: Công nghệ cơ giới hóa và tự động hóa.

Vận dụng
Hãy tìm hiểu một số mô hình trồng trọt ứng dụng công nghệ cao ở nước ta.

Phương pháp giải:

Kết hợp sách giáo khoa trang 111 để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết: 

Một số mô hình trồng trọt ứng dụng công nghệ cao ở nước ta:

- Mô hình trồng rau thủy canh.

- Công nghệ nhà kính trong trồng trọt.

- Công nghệ tưới nước tự động, tiết kiệm.


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí