Lý thuyết giới thiệu về trồng trọt công nghệ cao - Công nghệ 10


Khái niệm về trồng trọt công nghệ cao

BÀI 20: GIỚI THIỆU VỀ TRỒNG TRỌT CÔNG NGHỆ CAO

1. KHÁI NIỆM VỀ TRỒNG TRỌT CÔNG NGHỆ CAO

Trồng trọt công nghệ cao là trồng trọt ứng dụng c công nghệ được tích hợp từ thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại (cơ giới hoá, tự động hoá, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học.... ) vào sản xuất để đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế vượt trội và phát triển bền vững.

2.ĐẶC ĐIỂM CỦA TRỒNG TRỌT CÔNG NGHỆ CAO

3. MỘT SỐ MÔ HÌNH TRỒNG TRỌT CÔNG NGHỆ CAO 

3.1. Mô hình trồng rau ăn lá thuỷ canh màng mỏng dinh dưỡng tuần hoàn NFT (Nutrient Film Technique)

Phạm vi áp dụng: Trồng rau ăn lá như xà lách, cải ngọt, rau muống, rau thơm Công nghệ áp dụng:

- Nhà mái che với các thiết bị cảm biến, điều khiển các yếu tố nhiệt độ, cường độ chiếu sáng, độ ẩm không khi.

- Hệ thống thuỷ canh màng mỏng dinh dưỡng NFT.

- Giống xà lách chất lượng cao.

3.2. Mô hình trồng rau ăn quả trên giá thể tuổi nhỏ giọt

Phạm vi áp dụng: Trồng các loại rau ăn quả như dưa chuột, dưa lưới, cà chua,ớt ngọt...

Công nghệ áp dụng:

- Nhà mái che với các thiết bị cảm biến, điều khiển các yếu tố nhiệt độ, cường độ chiếu sáng, độ ẩm không khi.

- Hệ thống tưới nhỏ giọt ở Giá thể trồng cây

- Dung dịch dinh dưỡng.

- Giống rau ăn quả chất lượng cao, chuyên dùng cho sản xuất trong nhà mái che.