Bài 2. Hệ thống kĩ thuật trang 9 SGK Công nghệ 10 Cánh diều


Hãy nêu tên các phần tử trong hệ thống điều khiển cấp nước gia đình tự động trên hình 2.1. Chúng liên kết với nhau như thế nào? 1. Cấu trúc của hệ thống kĩ thuật gồm có những phần tử nào? Nêu nhiệm vụ của mỗi phần tử 2. Hãy kể tên các liên kết thường gặp trong hệ thống kĩ thuật

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 9

Mở đầu

Hãy nêu tên các phần tử trong hệ thống điều khiển cấp nước gia đình tự động trên hình 2.1. 

Chúng liên kết với nhau như thế nào?C:\Users\H410\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Ảnh chụp màn hình (375).png

Lời giải chi tiết:

- Các phần tử trong hệ thống điều khiển cấp nước gia đình tự động trên hình 2.1: Phao bơm nước tự động, máy bơm, phao cơ, tiếp điểm điện của phao, aptomat, dây điện

- Chúng liên kết như sau:

+ Liên kết cơ khí giữa bể trên cao và bể nước ngầm thông qua các phần tử: đường ống, van, bơm

+ Liên kết điện giữa các phần tử: aptomat, máy bơm, các phao điện qua đường dây điện

Câu hỏi tr 10

Câu hỏi

1. Cấu trúc của hệ thống kĩ thuật gồm có những phần tử nào?

Nêu nhiệm vụ của mỗi phần tử

Phương pháp giải:

- Cấu trúc của hệ thống kĩ thuật gồm có ba phần tử là:

   + Phần tử đầu vào là nơi tiếp nhận các thông tin của hệ thống kĩ thuật.

   + Phần tử xử lí và điều khiển là nơi xử lí thông tin từ phần tử đầu vào và đưa ra tín hiệu điều khiển cho đầu ra

   + Phần từ đầu ra là các cơ cấu chấp hành, nhận tín hiệu điều khiển để thực hiện nhiệm vụ của hệ thống kĩ thuật.

Lời giải chi tiết:

- Cấu trúc của hệ thống kĩ thuật gồm có ba phần tử là:

   + Phần tử đầu vào

   + Phần tử xử lí và điều khiển

   + Phần từ đầu ra

C:\Users\H410\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Ảnh chụp màn hình (376).png

- Nhiệm vụ của mỗi phần tử là:

   + Phần tử đầu vào là nơi tiếp nhận các thông tin của hệ thống kĩ thuật.

   + Phần tử xử lí và điều khiển là nơi xử lí thông tin từ phần tử đầu vào và đưa ra tín hiệu điều khiển cho đầu ra

   + Phần từ đầu ra là các cơ cấu chấp hành, nhận tín hiệu điều khiển để thực hiện nhiệm vụ của hệ thống kĩ thuật.

2. Hãy kể tên các liên kết thường gặp trong hệ thống kĩ thuật

Phương pháp giải:

Các liên kết thường gặp trong hệ thống kĩ thuật là:

   + Liên kết cơ khí

   + Liên kết thủy lực, khí nén

   + Liên kết điện, điện tử

   + Liên kết truyền thông tin

Lời giải chi tiết:

Các liên kết thường gặp trong hệ thống kĩ thuật là:

Liên kết cơ khí

Liên kết thủy lực, khí nénC:\Users\H410\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Ảnh chụp màn hình (378).png

Liên kết điện, điện tửC:\Users\H410\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Ảnh chụp màn hình (379).png

Liên kết truyền thông tin C:\Users\H410\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Ảnh chụp màn hình (380).png


Câu hỏi tr 11

Câu hỏi

1. Quan sát hình 2.3 và nêu tên các phần tử làm nhiệm vụ liên kết cơ khí

C:\Users\H410\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Ảnh chụp màn hình (377).png

Phương pháp giải:

Liên kết cơ khí dùng để lắp ghép, truyền chuyển động và lực thông qua hệ thống trục, tay đòn, bánh răng

Lời giải chi tiết:

Các phần tử làm nhiệm vụ liên kết cơ khí trên hình 2.3a là: bộ truyền xích gồm hệ thống trục, bánh răng (đĩa dẫn, đĩa bị dẫn), xích

Các phần tử làm nhiệm vụ liên kết cơ khí trên hình 2.3b là: bộ truyền bánh răng gồm hệ thống trục, bánh răng (bánh dẫn, bánh bị dẫn)

2. Hãy nêu tên các phần tử trong hệ thống thủy lực trên hình 2.4. Mối liên kết thủy lực được thực hiện bằng phần tử nào?

C:\Users\H410\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Ảnh chụp màn hình (378).png

Phương pháp giải:
Liên kết thủy lực, khí nén dùng để truyền lực qua chất lỏng hoặc chất khí
 
Lời giải chi tiết:

- Các phần tử làm nhiệm vụ liên kết thủy lực trên hình 2.4 là: cánh tay đòn, xilanh, bàn nâng (vật cần nâng như ô tô), van, ống, thùng dầu

- Mối liên kết thủy lực được thực hiện bằng các phần tử xilanh, cánh tay đòn, bàn nâng (vật cần nâng như ô tô) thông qua chất lỏng (dầu) và các ống nối các xilanh


Câu hỏi tr 12

Câu hỏi

1. Hãy nêu tên các phần tử và mối liên kết giữa các phần tử trong hệ thống kĩ thuật ở hình 2.5.

C:\Users\H410\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Ảnh chụp màn hình (379).png

Lời giải chi tiết:

- Các phần tử trong hệ thống kĩ thuật ở hình 2.5 là: Pin mặt trời, bộ chuyển đổi điện, ắc quy, công tơ điện, thiết bị tiêu thụ điện trong nhà.

- Mối liên kết giữa các phần tử trong hệ thống kĩ thuật ở hình 2.5 là:

   + Dòng điện một chiều được tạo ra từ tấm pin mặt trời được nạp vào ắc quy hoặc cấp cho các thiết bị tiêu thụ điện thông qua bộ chuyển đổi điện.

   + Dòng điện từ ắc quy có thể biến đổi thành điện xoay chiều cấp cho các thiết bị tiêu thụ điện (nếu dòng từ pin mặt trời không đủ) nhờ bộ chuyển đổi điện

- Nếu trường hợp không đủ điện cung cấp cho gia đình (thông qua công tơ điện để nhận biết), hệ thống điện mặt trời sẽ sử dụng mạng điện lưới quốc gia.

2. Hãy nêu tên các phần tử trong hệ thống truyền tín hiệu truyền thông qua vệ tinh trên hình 2.6. Vệ tinh có vai trò gì trong hệ thống này?

C:\Users\H410\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Ảnh chụp màn hình (380).png

Lời giải chi tiết:

Các phần tử trong hệ thống truyền tín hiệu truyền thông qua vệ tinh trên hình 2.6 là:

Trạm phát, vệ tinh, Tivi

+ Vệ tinh trong hệ thống truyền tín hiệu truyền thông này có vai trò thu tín hiệu (sóng điện từ) phát ra từ Trái Đất (phát ra từ trạm phát) và truyền những tín hiệu trở lại Trái Đất (phát đến ti vi, điện thoại). 

Luyện tập
Em hãy lập sơ đồ khối hệ thống kĩ thuật cho hệ thống chiếu sáng của gia đình em. Kể tên các phần tử và các mối liên kết trong hệ thống đó.
Phương pháp giải:

Các phần tử là các chi tiết, bộ phận, máy, thiết bị.

Lời giải chi tiết:

Sơ đồ khối hệ thống kĩ thuật cho hệ thống chiếu sáng của gia đình em 

Các phần tử trong hệ thống đó là: đèn, cầu chì, bảng điện, công tắc, ổ cắm, dây điện

Mối liên kết điện, điện tử: bóng đèn, cầu chì, công tắc nối với nhau qua dây điện


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí