Bài 4. Thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ trang 20, 21, 22, 23 SGK Công nghệ 10 Cánh diều


Tại sao có nhiều ngành kĩ thuật, công nghệ được mở ra ở các trường đại học, cao đẳng đang thu hút rất nhiều sinh viên theo học? Em hãy cho biết những lí do nào đã tạo nên triển vọng của thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ ở nước ta?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 20

Mở đầu

Tại sao có nhiều ngành kĩ thuật, công nghệ được mở ra ở các trường đại học, cao đẳng đang thu hút rất nhiều sinh viên theo học?

Lời giải chi tiết:

Có nhiều ngành kĩ thuật, công nghệ được mở ra ở các trường đại học, cao đẳng đang thu hút rất nhiều sinh viên theo học vì các ngành nghề đó có nhu cầu nhân lực cao, có triển vọng phát triển, góp phần công nghiệp hóa đất nước, quyết định sự phát triển kinh tế.

C:\Users\H410\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\nganh-ky-thuat-o-to-139101.jpg

Câu hỏi

Em hãy cho biết những lí do nào đã tạo nên triển vọng của thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ ở nước ta?

Phương pháp giải:

Người lao động được đào tạo về chuyên môn kĩ thuật, công nghệ đã tăng về số lượng và chất lượng, nhằm đáp ứng được nhu cầu lao động trong nước và xuất khẩu lao động.

Với chính sách ưu đãi đầu tư của nhà nước đối với các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài về lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ, nên số lượng các khu công nghiệp, khu chế xuất được xây dựng ngày càng nhiều. Nhu cầu lao động trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ ngày càng lớn.

Lời giải chi tiết:

Những lí do nào đã tạo nên triển vọng của thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ ở nước ta là:

   + Người lao động được đào tạo về chuyên môn kĩ thuật, công nghệ đã tăng về số lượng và chất lượng đáp ứng được nhu cầu lao động trong nước và xuất khẩu lao động.

   + Số lượng các khu công nghiệp, khu chế xuất được xây dựng ngày càng nhiều.

   + Nhu cầu lao động trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ ngày càng lớn.

=> Tạo ra một làn sóng mới với sự ra đời của các doanh nghiệp công nghệ ở Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển nhiều ngành nghề mới liên quan đến sự phát triển của ngành công nghệ thông tin.

Câu hỏi tr 21

Câu hỏi

Yêu cầu của thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ gồm những gì?

Lời giải chi tiết:

Thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ đòi hỏi nguồn nhân lực phải đáp ứng được một số yêu cầu tối thiểu nhất định. Mỗi một nghề cụ thể, một vị trí việc làm cụ thể sẽ đặt ra những yêu cầu khác nhau: yêu cầu vị trí việc làm, chuyên môn kĩ thuật, công nghệ hoặc các kĩ năng; yêu cầu về ngoại ngữ; yêu cầu về trình độ công nghệ thông tin, yêu cầu về tính năng động, sáng tạo, yêu cầu về kinh nghiệm về nghề nghiệp,…

Ví dụ:

- Đối với kĩ sư cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

   + Có trình độ, kiến thức chuyên môn, kĩ năng, kĩ thuật, công nghệ vững vàng.

   + Thông thạo ngoại ngữ, có khả năng giao tiếp chuyên ngành kĩ thuật, công nghệ.

   + Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong thiết kế và sản xuất.

   + Làm việc tích cực, năng động, sáng tạo.

   + Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

- Đối với công nhân kĩ thuật cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

   + Có kĩ năng thực hành nghề vững vàng.

   + Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Câu hỏi tr 22

Câu hỏi

Nêu những thông tin chính về thị trường lao động kĩ thuật công nghệ

Phương pháp giải:

+ Theo báo cáo điều tra lao động làm quý I năm 2021 của Tổng cục Thống kê thì số lượng lao động có đào tạo về chuyên môn kĩ thuật tăng.

+ Theo báo cáo của ngành Bất động sản khu công nghiệp và triển vọng thì tính đến tháng 5 năm 2021 cả nước đã có 394 khu công nghiệp được thành lập, có 286 khu công nghiệp đang hoạt động với tỉ lệ đạt 71,8%. Lượng vốn đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam vẫn tiếp tục tăng.

+ Các ngành nghề hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều nhất là nhóm ngành liên quan đến công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất điện, khí, nước, điều hòa, xây dựng, hướng chủ yếu vào các lao động đã được đào tạo chuyên môn kĩ thuật, công nghệ. Ngoài ra, số lao động có chuyên môn kĩ thuật, công nghệ có cơ hội rộng mở trong việc xuất khẩu lao động ra nước ngoài.

Lời giải chi tiết:

Một số thông tin chính về thị trường lao động kĩ thuật công nghệ là :

+ Theo báo cáo điều tra lao động làm quý I năm 2021 của Tổng cục Thống kê thì số lượng lao động có đào tạo về chuyên môn kĩ thuật tăng.

C:\Users\H410\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Ảnh chụp màn hình (407).png

+ Theo báo cáo của ngành Bất động sản khu công nghiệp và triển vọng thì tính đến tháng 5 năm 2021 cả nước đã có 394 khu công nghiệp được thành lập, có 286 khu công nghiệp đang hoạt động với tỉ lệ đạt 71,8%. Lượng vốn đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam vẫn tiếp tục tăng.

C:\Users\H410\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Ảnh chụp màn hình (408).png

+ Các ngành nghề hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều nhất là nhóm ngành liên quan đến công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất điện, khí, nước, điều hòa, xây dựng, hướng chủ yếu vào các lao động đã được đào tạo chuyên môn kĩ thuật, công nghệ. Ngoài ra, số lao động có chuyên môn kĩ thuật, công nghệ có cơ hội rộng mở trong việc xuất khẩu lao động ra nước ngoài.

Câu hỏi tr 23

Luyện tập

Theo em, những căn cứ để lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân là gì?

Phương pháp giải:

Khi lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật công nghệ cần:

   + Xem xét triển vọng các nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.

   + Xem xét các yêu cầu của thị trường lao động như: vị trí việc làm, chuyên ngành đào tạo, kĩ năng nghề nghiệp, trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học, khả năng thích ứng, tính cách, sở thích của bản thân để có những chuẩn bị cần thiết, phù hợp.

   + Xem xét khả năng và kết quả học tập ở các môn Toán, Vật lí, Công nghệ, Tin học,..

   + Xác định vị trí việc làm trong tương lai phù hợp với khả năng như: công nhân, kĩ thuật viên, kĩ sư, quản lí sản xuất.

Lời giải chi tiết:

Một số căn cứ để lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân là:

   + Xem xét triển vọng các nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.

   + Xem xét các yêu cầu của thị trường lao động như: vị trí việc làm, chuyên ngành đào tạo, kĩ năng nghề nghiệp, trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học, khả năng thích ứng, tính cách, sở thích của bản thân để có những chuẩn bị cần thiết, phù hợp.

   + Xem xét khả năng và kết quả học tập ở các môn Toán, Vật lí, Công nghệ, Tin học,..

   + Xác định vị trí việc làm trong tương lai phù hợp với khả năng như: công nhân, kĩ thuật viên, kĩ sư, quản lí sản xuất.

Vận dụng

Em hãy trao đổi với bạn về một ngành nghề kĩ thuật mà em thích và những đánh giá khả năng thích ứng của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Khi lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật công nghệ cần:

   + Xem xét triển vọng các nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.

   + Xem xét các yêu cầu của thị trường lao động như: vị trí việc làm, chuyên ngành đào tạo, kĩ năng nghề nghiệp, trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học, khả năng thích ứng, tính cách, sở thích của bản thân để có những chuẩn bị cần thiết, phù hợp.

   + Xem xét khả năng và kết quả học tập ở các môn Toán, Vật lí, Công nghệ, Tin học,..

   + Xác định vị trí việc làm trong tương lai phù hợp với khả năng như: công nhân, kĩ thuật viên, kĩ sư, quản lí sản xuất.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí