Lý thuyết quy trình trồng trọt - Công nghệ 10


Làm đất, bón lót Gieo hạt, trồng cây

BÀI 16: QUY TRÌNH TRỒNG TRỌT

1. LÀM ĐẤT, BÓN LÓT

1.1. Cây, bùa đất

Dọn sạch cỏ dại và các vật thể cứng ở trong đất (gạch, đá,...) trên lớp đất mặt. Cày, bừa làm nhỏ và tơi xốp đất. 

Lưu ý: trước khi làm đất, nên chọn đất thích hợp với từng loại cây trồng.

1.2. Lên luống 

Đối với cây trồng cạn, ngắn ngày (cây hàng năm) thường phải lên luống.

Lên luống ngay thẳng, bằng phẳng, kích thước luống (chiều cao, chiều rộng, chiều dải) thích hợp với từng loại cây trồng và mùa vụ trồng trọt. 

Lưu ý: lên luống cao đối với cây kém chịu ngập úng, cây có củ. Mùa vụ có mưa nhiều cần trồng cây trên luống cao, hẹp và thoải.

1.3. Bón phân lót

Tuỳ thuộc loại cây trồng và khoảng cách trồng (trồng thưa hay trồng dày), có thể bón lót theo các phương pháp sau:

- Bón vãi: rải đều phân bón trên mặt luống. Trộn đều phân với đất trên mặt luống và san phẳng đất.

- Bón theo hàng: rạch hàng trên mặt luống và rải phân vào rạch. Trộn đều phân với đất trong rạch và san phẳng đất.

- Bón theo hốc: bổ hốc trên mặt luống theo đúng khoảng cách trồng. Bón phân vào hốc, trộn đều phân với đất trong hốc và san phẳng đất. 

- Bón theo hố: đào hố. Trộn đều phân bón với đất và lấp đầy hố.