Lý thuyết bệnh hại cây trồng - Công nghệ 10


Khái niệm bệnh hại cây trồng Một số bệnh hại cây trồng thường gặp

BÀI 14 : BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

1. KHÁI NIỆM BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

1.1. Định nghĩa

Bệnh hại cây trồng là trạng thái không bình thường của cây về chức năng sinh lí, cấu tạo và hình thái do tác động của điều kiện ngoại cảnh không phù hợp hoặc sinh vật gây ra, làm giảm năng suất và phẩm chất của cây trồng.

1.2. Nguyên nhân gây bệnh

Có hai nhóm nguyên nhân gây bệnh cho cây trồng: sinh vật (gây ra bệnh do sinh vật) và điều kiện ngoại cảnh bất lợi (gây ra bệnh sinh lí).

Do sinh vật gây hại

- Các sinh vật gây bệnh cho cây trồng, bao gồm: nấm, vi khuẩn, virus, tuyến trùng.

- Đặc điểm:

+ Bệnh có khả năng lây lan. 

+ Nguồn bệnh có thể tồn tại trên cây, trong đất và các kí chủ khác trên đồng ruộng; có thể truyền bệnh thông qua vật trung gian.

Do điều kiện ngoại cảnh bất lợi

- Các yếu tố ngoại cảnh bất lợi của môi trường : nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, ngập ủng, khô hạn, thiếu hoặc thừa dinh dưỡng, chất độc, khí độc,... gây ra bệnh cây bị bệnh sinh lí cho cây trồng. 

- Đặc điểm: bệnh không có tính lây lan; không có nguồn bệnh tích luỹ trên đồng ruộng, là điều kiện thuận lợi cho các bệnh do sinh vật phát sinh, phát triển, gây hại.

1.3. Triệu chứng của cây bị bệnh

Những biểu hiện về hình thái bên ngoài của bộ phận cây bị bệnh có thể quan sát được gọi là triệu chứng.

Các triệu chứng của cây bị bệnh gồm: 

- Vết đốm (đốm sọc, đốm tròn,...); 

- Biến màu (loang lổ, vàng, trắng, đỏ, đen, nâu,...); 

- Biến dạng cây (lùn thấp, cao vống lên, xoăn lá,... ); 

- Héo rũ toàn cây hoặc héo bộ phận; thổi hỏng hoặc khô cứng củ, quả, rễ non, thân mềm,...; 

- U, bướu, đám sưng, chảy mủ, lở, loét trên các bộ phận cây,...