Lý thuyết: Bài toán và thuật toán trang 32 SGK Tin học 10

Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu

Thuật toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện dãy thao tác ấy, từ Input của bài toán, ta nhận được Output cần tìm.

1. Khái niệm bài toán

Trong phạm vi Tin học, hài toán là việc nào đó ỉmuon máy tính thực hiện. Nhận xét: Ta không nên hiểu máy móc bài toán dưới dạng toán học, mà ta quan niệm bài toán ở đây là cung cấp cho máy thông tin đầu vào (Input) và yêu cầu thông tin đầu ra (Output).

2. Khái niệm thuật toán

Thuật toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện dãy thao tác ấy, từ Input của bài toán, ta nhận được Output cần tìm.

Nhận xét: Để đơn giản, ta hiểu thuật toán là các bước tìm Output dựa vào Input với sự thực hiện của máy tính điện tử.

Gác tính chất của thuật toán:

- Tính dừng: Thuật toán phải kết thúc sau một số hữu hạn thao tác.

- Tính xác định: Sau khi thực hiện một thao tác thì hoặc là thuật toán kết thúc hoặc là có đúng một thao tác xác định để được thực hiện tiếp theo.

- Tính đúng đắn: Sau khi thuật toán kết thúc, ta phải nhận được Output cần tìm.

3. Các cách mô tả thuật toán

- Mô tả thuật toán theo tuần tự: liệt kê lần lượrtừng bước tìm Output.

- Mô tả thuật toán theo sơ đồ khối: Dùng các kí hiệu để biểu diễn các thao tác:

-  Hình  thể hiện thao tác so sánh điều kiện;

-  Hình  thể hiện các phép tính toán;

-  Hình  thể hiện quy trình thực hiện các thao tác;

-  Hình  thể hiện các Input, Output.

Yêu cầu: Mô tả các thuật toán tìm giá trị lớn nhất của các dãy số, sắp xếp dãy sô, tìm kiếm một giá trị cho trước trong một dãy số.

 

Các bài liên quan: - Bài 4: Bài toán và thuật toán

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu