Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục

Bình chọn:
4.7 trên 78 phiếu
Lý thuyết Thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục trang 79 SGK Tin học 10

Nội dung thư mục có thể được hiển thị dưới dạng biểu tượng (Hình 17), dạng danh sách tên tệp hoặc một số dạng khác theo tuỳ chọn trong bảng chọn View.

Xem chi tiết

Hướng dẫn thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục

Để xem nội dung một đĩa/thư mục ta nhấp đúp chuột lên biểu tượng đĩa hay thư mục đó. Nhấp đúp chuột lên biểu tượng My Computer để xem danh sách các biểu tượng bên trong (gồm cả các ổ đĩa trong máy tính).

Xem lời giải

Câu 1 trang 84 SGK Tin học 10

Có bao nhiêu cách ra khỏi hệ thống? Các cách đó khác nhau như thế nào?

Xem lời giải

Câu 2 trang 84 SGK Tin học 10

Hãy nêu hai cách đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống.

Xem lời giải

Câu 3 trang 84 SGK Tin học 10

Liệt kê thứ tự thao tác để tạo một thư mục mới trên đĩa mềm A rồi vào đó hai tệp tuỳ chọn từ đĩa C.

Xem lời giải

Câu 4 trang 84 SGK Tin học 10

Hãy nêu cách tìm tất cả các tệp văn bản có phần mở rộng là .DOC và tên bắt đầu bằng ba kí tự BTT.

Xem lời giải

Câu 5 trang 84 SGK Tin học 10

Hãy nêu cách tìm tất cả các tệp âm thanh có phần mở rộng là .MP3.

Xem lời giải

Câu 6 trang 84 SGK Tin học 10

Nêu các bước cần thực hiện để khởi động chương trình Disk Cleanup trong mục Accessories-> System Tools của hệ thống.

Xem lời giải