Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet

Bình chọn:
4 trên 49 phiếu
Lý thuyết: Một số dịch vụ cơ bản của Internet trang 145 SGK Tin học 10

Một số dịch vụ phổ biến của Internet, đó là: tổ chức và truy cập thông tin, tìm kiếm thông tin và thư điện tử

Xem chi tiết

Câu 1 trang 162 SGK Tin học 10

Hãy trình bày các khái niệm: siêu văn bản, trang web, website, trang tĩnh, trang web động.

Xem lời giải

Câu 2 trang 162 SGK Tin học 10

Địa chỉ thư điện tử bao gồm những thành phần nào? Phần nào là quyết định tính duy nhất của địa chỉ thư điện tử? Giải thích?

Xem lời giải

Câu 3 trang 162 SGK Tin học 10

Máy tìm kiếm là gì? Máy tìm kiếm có thể tìm được bất kì thông tin nào ta quan tâm không?

Xem lời giải

Câu 4 trang 162 SGK Tin học 10

Kể tên một số máy tìm kiếm phổ biến mà em biết.

Xem lời giải

Câu 5 trang 162 SGK Tin học 10

Hãy kể thêm tên các dịch vụ của Internet mà em biết. Em có sử dụng dịch vụ không? Nếu có, cho biết các lợi ích mà em có được từ việc sử dụng dịch vụ đó.

Xem lời giải

Câu 7 trang 162 SGK Tin học 10

Hãy trình bày một số điều cần lưu ý khi sử dụng các dịch vụ Internet và giải vì sao đó là những điều nên làm.

Xem lời giải

Câu 6 trang 162 SGK Tin học lớp 10

Có những cách nào để bảo vệ thông tin ?

Xem lời giải