Chương 1: Một số khái niệm cơ bản của tin học

Bình chọn:
4.3 trên 60 phiếu
Lý thuyết: Tin học là một ngành khoa học

Tin học là một ngành mới nhưng có tốc độ phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Động lực chính của sự phát triển là nhu cầu khai thác và ứng dụng thông tin của loài người.

Xem chi tiết

Câu 2 trang 6 SGK Tin học 10

Vì sao Tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học?

Xem lời giải

Câu 3 trang 6 SGK Tin học 10

Hãy nêu những đặc điểm ưu việt của máy tính.

Xem lời giải

Câu 4 trang 6 SGK Tin học 10

Hãy cho biết việc nghiên cứu chế tạo máy tính có thuộc lĩnh vực Tin học hay không?

Xem lời giải

Câu 5 trang 6 SGK Tin học 10

Hãy nêu một ví dụ mà máy tính không thể thay thế con người trong việc xử lí thông tin.

Xem lời giải

Lý thuyết: Thông tin và dữ liệu

Dữ liệu cũng là một khái niệm rất trừu tượng, là thông tin đã được đưa vào máy tính.

Xem chi tiết

Lý thuyết: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin

Để biết một vị trí trong hàng ngang là bạn nam hay bạn nữ thì ta phải “mã hóa ” chúng. Chẳng hạn, tương ứng với học sinh “nữ” là bit 1 và tương ứng với học sinh “nam” là bit 0.

Xem chi tiết

Câu 2 trang 17 SGK Tin học 10

Hãy phân biệt bộ mã ASCII và bộ Unicode.

Xem lời giải

Câu 1 trang 17 SGK Tin học 10

Hãy nêu một vài ví dụ về thông tin. Với mỗi thông tin đó hãy cho biết dạng của nó.

Xem lời giải

Câu 3 trang 17 SGK Tin học 10

Hệ đếm cơ số 16 sử dụng các kí hiệu nào?

Xem lời giải

Câu 4 trang 17 SGK Tin học 10

Hãy nêu cách biểu diễn số nguyên, số thực trong máy tính.

Xem lời giải

Câu 5 trang 17 SGK Tin học 10

Phát biểu “Ngôn ngữ máy tính là ngôn ngữ nhị phân (chỉ dùng kí hiệu 0 và 1)” là đúng hay sai? Hãy giải thích.

Xem lời giải

Lý thuyết: Giới thiệu về máy tính trang 19 SGK Tin học 10

Hệ thống tin học dùng để nhập, xử lí, xuất, truyền và lưu trữ thông tin; gồm ba thành phần: phần cứng, phần mềm và sự quản lí và điều khiển của con người.

Xem chi tiết

Lý thuyết: Làm quen với máy tính trang 27 SGK Tin học 10

Các bộ phận của máy tính và một số thiết bị khác như: ổ đĩa, bàn phím, màn hình, máy in, nguồn điện, cáp nối, cổng USB...

Xem chi tiết

Câu 1 trang 28 SGK Tin học 10

Một máy tính chưa có phần mềm có thể hoạt động được hay không? Vì sao?

Xem lời giải

Câu 2 trang 28 SGK Tin học 10

Hãy giới thiệu và vẽ sơ đồ cấu trúc tổng quát của máy tính.

Xem lời giải

Câu 3 trang 28 SGK Tin học 10

Hãy trình bày chức năng từng bộ phận: CPU. bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào, thiết bị ra.

Xem lời giải

Câu 4 trang 28 SGK Tin học 10

Em biết gì về các khái niệm: lệnh, chương trình, từ máy?

Xem lời giải

Câu 5 trang 28 SGK Tin học 10

Em có biết thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra không?

Xem lời giải

Câu 6 trang 28 SGK Tin học 10

Hãy trình bày hiểu biết của em về nguyên lí Phôn Nôi-man.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất