Chương 2: Hệ điều hành

Bình chọn:
4.8 trên 114 phiếu
Lý thuyết: Khái niệm về hệ điều hành

Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính...

Xem chi tiết

Câu 1 trang 64 SGK Tin học 10

Hệ điều hành là gì?

Xem lời giải

Câu 2 trang 64 SGK Tin học 10

Em hãy cho biết các chức năng chính của hệ điều hành.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu 3 trang 64 SGK Tin học 10

Hãy phân biệt các loại hệ điều hành.

Xem lời giải

Lý thuyết: Tệp và quản lí tệp trang 64 SGK Tin học 10

Tệp, còn được gọi là tập tin, là một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản lí. Mỗi tệp có một tên để truy cập.

Xem chi tiết

Lý thuyết: Giao tiếp với hệ điều hành trang 68 SGK Tin học 10

Hệ điều hành và người dùng thường xuyên phải giao tiếp để trao đổi thông tin trong quá trình làm việc.

Xem chi tiết

Câu 1 trang 71 SGK Tin học 10

Tệp là gì?

Xem lời giải

Câu 2 trang 71 SGK Tin học 10

Vì sao có thể nói "Cấu trúc thư mục có dạng cây"?

Xem lời giải

Câu 3 trang 71 SGK Tin học 10

Em hãy cho biết quy tắc đặt tên tệp trong Windows. Nêu ba tên tệp đúng và ba tên tệp sai trong Windows.

Xem lời giải

Câu 4 trang 71 SGK Tin học 10

Có thể lưu hai tệp với các tên Bao_cao.txt và BAO_CAO.TXT trong cùng một thư mục được hay không? Giải thích.

Xem lời giải

Câu 5 trang 71 SGK Tin học 10

Hãy nêu các đặc trưng của hệ thống quản lí tệp.

Xem lời giải

Câu 6 trang 71 SGK Tin học 10

Trong hệ điều hành Windows, tên tệp nào sau đây là hợp lệ?

Xem lời giải

Câu 7 trang 71 SGK Tin học 10

Cho cây thư mục như hình 9, hãy chỉ ra đường dẫn đến tệp happybirthday.mp3, EmHocToan.zip...

Xem lời giải

Lý thuyết Thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành trang 72 SGK Tin học 10

Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống;

Xem chi tiết

Hướng dẫn thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành

Biết các thao tác cần thiết khi làm việc với thiết bị nhớ qua cổng USB. Riêng phần đăng nhập không bắt buộc đối với tất cả các em, mà chỉ dành cho những em nào đã có kĩ năng thao tác cơ bản tốt

Xem lời giải

Lý thuyết Thực hành: Giao tiếp với hệ điều hành Windows trang 75 SGK Tin học 10

Làm quen với các thao tác cơ bản trong giao tiếp với Windows 2000, Windows XP... như thao tác với cửa sổ, biểu tượng, bảng chọn.

Xem chi tiết

Hướng dẫn thực hành 4: Giao tiếp với hệ điều hành Windows

Trong Windows, có thể có nhiều cách khác nhau để thực hiện một công việc. Người sử dụng có thể chọn cách phụ thuộc vào thói quen, sở thích hay hoàn cảnh cụ thể.

Xem lời giải

Lý thuyết Thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục trang 79 SGK Tin học 10

Nội dung thư mục có thể được hiển thị dưới dạng biểu tượng (Hình 17), dạng danh sách tên tệp hoặc một số dạng khác theo tuỳ chọn trong bảng chọn View.

Xem chi tiết

Hướng dẫn thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục

Để xem nội dung một đĩa/thư mục ta nhấp đúp chuột lên biểu tượng đĩa hay thư mục đó. Nhấp đúp chuột lên biểu tượng My Computer để xem danh sách các biểu tượng bên trong (gồm cả các ổ đĩa trong máy tính).

Xem lời giải

Câu 1 trang 84 SGK Tin học 10

Có bao nhiêu cách ra khỏi hệ thống? Các cách đó khác nhau như thế nào?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất