Chương 4: Mạng máy tính và Internet

Bình chọn:
4.8 trên 71 phiếu
Hướng dẫn thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin

Đối với bài thực hành này đòi hỏi phải có máy tính được kết nối với Internet, nhưng trong trường hợp máy tính không kết nối với Internet thì chúng ta cũng biết : rằng có nhiều lợi ích khi sử dụng thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin.

Xem lời giải

Lý thuyết: Mạng máy tính trang 134 SGK Tin học 10

Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được kết nối theo một phương thức nào đó sao cho chúng có thể trao đổi dữ liệu và dùng chung thiết bị.

Xem chi tiết

Câu 1 trang 140 SGK Tin học 10

Mạng máy tính là gì? Nêu một số lợi ích của mạng máy tính.

Xem lời giải

Câu 2 trang 140 SGK Tin học 10

Hãy trình bày sự hiểu biết của em về các thành phần của một mạng máy tính.

Xem lời giải

Câu 3 trang 140 SGK Tin học 10

Hãy nêu sự giống và khác nhau của mạng không dây và mạng có dây.

Xem lời giải

Câu 4 trang 140 SGK Tin học 10

Hãy mô tả các kiểu kết nối máy tính trong mạng.

Xem lời giải

Câu 5 trang 140 SGK Tin học 10

Nêu hai loại mô hình mạng. Hãy phân biệt máy chủ với máy khách.

Xem lời giải

Câu 7 trang 140 SGK Tin học 10

Điều kiện để các để các máy tính trong mạng giao tiếp được với nhau là gì? Em biết gì về giao thức?

Xem lời giải

Câu 6 trang 140 SGK Tin học 10

Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN.

Xem lời giải

Lý thuyết: Mạng máy tính toàn cầu Internet trang 141 SGK Tin học 10

Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP.

Xem chi tiết

Câu 1 trang 144 SGK Tin học 10

Internet là gì?

Xem lời giải

Câu 2 trang 144 SGK Tin học 10

Có những cách nào để kết nối Internet? Em thích sử dụng cách nào hơn? Vì sao?

Xem lời giải

Câu 3 trang 144 SGK Tin học 10

Em biết gì về địa chỉ IP và tên miền?

Xem lời giải

Câu 4 SGK Tin học 10 trang 144

Hãy giới thiệu giao thức TCP/IP.

Xem lời giải

Lý thuyết: Một số dịch vụ cơ bản của Internet trang 145 SGK Tin học 10

Một số dịch vụ phổ biến của Internet, đó là: tổ chức và truy cập thông tin, tìm kiếm thông tin và thư điện tử

Xem chi tiết

Lý thuyết Thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer trang 152 SGK Tin học 10

Ta sẽ làm quen với việc tìm kiếm) thông tin nhờ sử dụng trình duyệt Internet plorer (viết tắt là IE). Để khởi động trình duyệt, ta thực hiện một trong các thao tác sau:

Xem chi tiết

Hướng dẫn thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer trang 152 SGK Tin học 10

Việc lưu thông tin trên trang web đang mở bao gồm sao lưu ảnh, lưu tất cả thông tin trên trang web hiện thời, lưu địa chỉ một số trang web mà mình ưa thích, in thông tin trên trang web hiện thời.

Xem lời giải

Bài thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin trang 155 SGK Tin học 10

Đăng kí hộp thư: Ta sẽ thực hiện việc đăng kí hộp thư trên website của Vietnamnet thông qua địa chỉ http://mail.yahoo.com.vn/.

Xem lời giải

Câu 1 trang 162 SGK Tin học 10

Hãy trình bày các khái niệm: siêu văn bản, trang web, website, trang tĩnh, trang web động.

Xem lời giải

Câu 2 trang 162 SGK Tin học 10

Địa chỉ thư điện tử bao gồm những thành phần nào? Phần nào là quyết định tính duy nhất của địa chỉ thư điện tử? Giải thích?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất