Câu 3 trang 44 SGK Tin học 10


Hãy chỉ ra tính dừng của thuật toán tìm kiếm tuần tự.

Đề bài

Hãy chỉ ra tính dừng của thuật toán tìm kiếm tuần tự.

Lời giải chi tiết

- Thuật toán tìm kiếm tuần tự:

Bước 1. Nhập N, các số hạng a,...a2,...aN và khoá k

Bước 2. i

Bước 3. Nếu ai= k thì thông báo chỉ số i, rồi kết thúc;

Bước 4. i

Bước 5. Nếu i > N thì thông báo dãy A không có số hạng nào có giá trị nào bằng k, rồi kết thúc;

Bước 6. Quay lại bước 3.

- Tính dừng của thuật toán tìm kiếm tuần tự (nghĩa là thuật toán phải kết thúc sau một số hữu hạn lần bước tính) xảy ra khi thỏa mãn một trong hai trường hợp:

+ Nếu tìm thấy giá trị cần tìm trong dãy A (ai= k) thì thông báo chỉ số i (vị trí tìm thấy khoá k trong dãy A), rồi kết thúc.

+ Nếu không tìm thấy giá trị cần tìm trong dãy A, vì bước 4 thực hiện việc tăng giá trị của i lớn hơn 1, nên sau N lần thì i > N, thông báo dãy A không có giá trị nào bằng k, rồi kết thúc.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.6 trên 35 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Bài toán và thuật toán

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài