Câu 7 trang 44 SGK Tin học 10


Cho N và dãy số a1....aN hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy có giá trị bằng 0.

Đề bài

Cho N và dãy số a1,  a2, ..., aN hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy có giá trị bằng 0.

Lời giải chi tiết

• Xác định bài toán

- Input: Dãy A gồm N số nguyên a1, a2, ..., aN ;

- Output: Số số hạng trong dãy A có giá trị bằng 0.

• Ý tưởng: Tìm kiếm tuần tự được thực hiện một cách tự nhiên. Ta dùng biến đếm k để đếm số số hạng trong dãy A có giá trị bằng 0. Bắt đầu từ i = 7 và mỗi lần tăng i lên 1, ta lần lượt so sánh ai = 0, nếu ai = 0 thì tăng k lên 1, tiếp tục quá trình cho đến khi i > N thì đưa ra kết quả k và kết thúc.

• Thuật toán theo cách liệt kê

Bước 1.  Nhập N, các số hạng a1, a2..., aN

Bước 2.  i

Bước 3.  Nếu a= 0 thì k

Bước 4.  i

Bước 5:  Nếu i > N thì đưa ra giá trị k, rồi kết thúc;

Bước 6.  Quay lại bước 3. 

• Sơ đồ khối: 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 55 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí