Câu 4 trang 44 SGK Tin học 10


Cho N và dãy số a1....aN, hãy tìm giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy đó.

Đề bài

Cho N và dãy số a1....aN, hãy tìm giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy đó.

Lời giải chi tiết

• Xác định bài toán:

Input: Số N và dãy N số a1, a2...,aN.

Output: Giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy số.

• Ý tưởng:

- Khởi tạo giá trị Min = a1.

- Lần lượt nhận giá trị /i từ 2 đến N, so sánh giá trị số hạng a1 với  giá trị Min, nếu ai < Min thì Min nhận giá trị mới ai

• Thuật toán:

Mô tả thuật toán theo cách liệt kê:

Bước 1. Nhập N và dãy a1,....aN;

Bước 2. Mini,  i

Bước 3. Nếu i > N thì đưa ra giá trị Min rồi kết thúc;

Bước 4.

Bước 4.1: Nếu ai < Min thì Mini

Bước 4.2: i

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 68 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí