Listening – 1f. Skills - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Tải về

Đề bài

5. Listen and choose the correct answer (A, B or C).

(Nghe và chọn phương án đúng A, B, hoặc C.)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bài nghe:

1. Where is the sofa?

My living room is nice. It's got a sofa, two long chairs and a coffee table. The sofa is in the middle of the room and the coffee table is opposite it. One arm chair is next to the sofa on one side and the other is next to the safe on the other side. I really like my living room.

2. Which floor is Mark's house on?

Hi Robert. It's Mark. Where are you? I can't reach you on your mobile phone. Anyway we've got exams next week. Can you come over this afternoon at 6:00 p.m. so we can study together. I live at 5 Maple street on the fourth floor. See you then.

3. What isn't there in his room?

James: Hi Ken, how's your new house?

Ken: Hi James it's great but it isn't very big.

James: Have you got your own room?

Ken: Yes, but it's small. it's got a single bed and the carpet on the floor. It's also got a wardrobe for my clothes and bookcase from my books.

James: What about a desk?

Ken: I haven't got one yet and I haven't got a chair, either.

Tạm dịch bài nghe:

1. Ghế sofa ở đâu?

Phòng khách của tôi rất tuyệt. Nó có một ghế sofa, hai ghế dài và một bàn cà phê. Ghế sofa ở giữa phòng và bàn cà phê ở diện. Một ghế bành bên cạnh ghế sofa ở một bên và ghế còn lại bên cạnh phía bên kia. Tôi thực sự thích phòng khách của tôi.

2. Nhà của Mark ở tầng nào?

Chào Robert. Mark đây. Bạn ở đâu? Tôi không thể liên lạc được với bạn bằng điện thoại di động. À này, tuần sau chúng ta cũng có bài kiểm tra đó. Bạn có thể đến vào chiều nay lúc 6 giờ tối được không? Chúng ta có thể học cùng nhau. Tôi sống ở số 5 phố Maple trên tầng bốn. Gặp bạn sau nhé.

3. Không có gì trong phòng của anh ấy?

James: Chào Ken, ngôi nhà mới của bạn thế nào?

Ken: Chào James, nó rất tuyệt nhưng nó không lớn lắm.

James: Bạn đã có phòng riêng của mình chưa?

Ken: Có, nhưng nó nhỏ. Nó có một chiếc giường đơn và tấm thảm trên sàn. Nó cũng có một tủ quần áo cho quần áo của tôi và tủ sách từ những cuốn sách của tôi.

James: Còn bàn học thì sao?

Ken: Tôi chưa có và tôi cũng chưa có ghế.

Lời giải chi tiết

1. C                2. A                3. B


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.