Tiếng Anh 6 - Right on 3d. Everyday English - Unit 3: All about food

Intonation: Word stress - 3d. Everyday English - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 - Right on!


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Intonation: Word stress – 3d. Everyday English - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 – Right on!

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Intonation

Intonation: Word stress

5. Listen and underline the stressed syllables. Then listen again and repeat.

(Nghe và gạch dưới các âm tiết được nhấn trọng âm. Sau đó nghe và lặp lại.)


Each word below has got one stress. We only stress vowels, e.g. orange.

(Mỗi từ bên dưới đều có 1 trọng âm. Chúng ta chỉ nhấn trọng âm vào các nguyên âm, ví dụ: orange.)

 

  • apple
  • chicken
  • cereal
  • tomato
  • pepper
  • onion
  • coffee
  • lemon

 

Lời giải chi tiết:

apple

chicken

cereal

tomato

pepper

onion

coffee

lemon

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài