Hoạt động 4 trang 52 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Đề bài

Thảo luận nhóm.

- Khi đốt bằng tia lửa điện, hỗn hợp khí ban đầu có phản ứng hết không.

- Tỉ lệ thể tích khí hiđro và khí oxi đã hóa hợp với nhau tạo thành nước?

- Thực hiện bài tập sau để xác định thành phần theo khối lượng các nguyên tố trong nước và công thức hóa học của nước.

 

Thể tích (lít)

Số mol (mol)

Khối lượng (gam)

Khí hiđro

44,8

 

 

Khí oxi

22,4

 

 


Lập tỉ lệ theo khối lượng các nguyên tố H và O trong nước

\({{{m_H}} \over {{m_O}}} = {{...........} \over {...........}}\)

Công thức chung của nước là \({H_x}{O_y}\) .

ta có : \(x:y = {{{m_H}} \over {{M_H}}}:{{{m_O}} \over {{M_O}}} = ...........\)

Công thức hóa học của nước là:………..

Lời giải chi tiết

- Khi đốt bằng tia lửa điện, hỗn hợp khí ban đầu không phản ứng hết.

- Tỉ lệ thể tích khí hiđro và khí oxi đã hóa hợp với nhau tạo thành nước.
sau khi đốt bằng tia lửa điện, hỗn hợp gồm 4 thể tích hiđro và oxi sẽ chỉ còn 1 thể tích oxi. Vậy 1 thể tích khí oxi đã hóa hợp với 2 thể tích khí hiđro để tạo thành nước.

- Ta có :

 

Thể tích ( lít)

Số mol ( mol)

Khối lượng ( gam)

Khí hiđro

44,8

\({{44,8} \over {22,4}} = 2\)

2.2=4


Khí oxi

22,4

\({{22,4} \over {22,4}} = 1\)

1.32=32


Lập tỉ lệ khối lượng các nguyên tố H và O trong nước.

\({{{m_H}} \over {{m_O}}} = {{{m_{{H_2}}}} \over {{m_{{O_2}}}}} = {4 \over {32}} = {1 \over 8}\Rightarrow \) chọn : \(\left\{ \matrix{  {m_H} = 1gam \hfill \cr  {m_O} = 8gam \hfill \cr}  \right.\)

Công thức chung của nước là \({H_x}{O_y}\)

ta có : \(x:y = {{{m_H}} \over {{M_H}}}:{{{m_O}} \over {{M_O}}} = {1 \over 1}:{8 \over {16}} = 2:1\)

Công thức hóa học của nước là : \({H_2}O\) .

Từ sự phân hủy và tổng hợp nước ta thấy:

Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là hiđro và oxi. Chúng đã hóa hợp với nhau.

- theo tỉ lệ thể tích là 2 phần khí hiđro và 1 phần khí oxi.

- theo tỉ lệ khối lượng là 1 phần hiđro và 8 phần oxi.

Bằng thực nghiệm, người ta tìm ra CTHH của nước là \({H_2}O\) .

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.