Bài 5 trang 56 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Đề bài

Cho 9,75g kali vào nước dư. Hãy tính:

a) Thể tích khí hiđro thu được ( đktc).

b) Khối lượng KOH thu được sau phản ứng.

c) Nếu cho mẩu quỳ tím vào dung dịch thu được thì quỳ tím sẽ chuyển màu như thế nào?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Số mol K là :

\({n_K} = {{9,75} \over {39}} = 0,25mol\)

Phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& 2K\,\,\,\,\, + \,\,\,\,2{H_2}O \to 2KOH + {H_2} \uparrow \cr
& 0,25 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,25\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,125(mol) \cr} \)

\(\buildrel {{\text{theo phương trình}}} \over \longrightarrow \left\{ \matrix{  {n_{KOH}} = 0,25mol \hfill \cr  {n_{{H_2}}} = 0,125mol \hfill \cr}  \right.\)

a) Thể tích khí \({H_2}\) thu được là :

\({V_{{H_2}}} = 0,125.22,4 = 2,8\) lít

b) Khối lượng KOH thu được sau phản ứng là :

\({m_{KOH}} = 0,25.56 = 14\) gam

c) dung dịch thu được là dung dịch KOH, dung dịch KOH có môi trường bazơ nên làm quì tím hóa xanh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.