Bài 5 trang 56 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Bài 5 trang 56 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Đề bài

Cho 9,75g kali vào nước dư. Hãy tính:

a) Thể tích khí hiđro thu được ( đktc).

b) Khối lượng KOH thu được sau phản ứng.

c) Nếu cho mẩu quỳ tím vào dung dịch thu được thì quỳ tím sẽ chuyển màu như thế nào?

Lời giải chi tiết

Số mol K là :

\({n_K} = {{9,75} \over {39}} = 0,25mol\)

Phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& 2K\,\,\,\,\, + \,\,\,\,2{H_2}O \to 2KOH + {H_2} \uparrow \cr
& 0,25 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,25\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,125(mol) \cr} \)

\(\buildrel {{\text{theo phương trình}}} \over \longrightarrow \left\{ \matrix{  {n_{KOH}} = 0,25mol \hfill \cr  {n_{{H_2}}} = 0,125mol \hfill \cr}  \right.\)

a) Thể tích khí \({H_2}\) thu được là :

\({V_{{H_2}}} = 0,125.22,4 = 2,8\) lít

b) Khối lượng KOH thu được sau phản ứng là :

\({m_{KOH}} = 0,25.56 = 14\) gam

c) dung dịch thu được là dung dịch KOH, dung dịch KOH có môi trường bazơ nên làm quì tím hóa xanh.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 36. Nước

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài